ΔΕΗ: Έκλεισε η συμφωνία χρηματοδότησης για Πτολεμαΐδα 5

Στα γραφεία της ΔΕΗ έφτασε η επιστολή έγκρισης της χρηματοδότησης του κολοσσιαίου έργου κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 συνολικού προϋπολογισμού... 1,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα ποτέ. 

Αν και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας χρηματοδότησης, η ΔΕΗ βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes καθώς επίσης και με τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα Kfw για δάνειο ίσο με το 50% της συνολικής επένδυσης. 

Η Πτολεμαΐδα 5 αναμένεται να αντικαταστήσει παλαιές αντιπαραγωγικές ρυπογόνες παλιές μονάδες, βελτιώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά περιθώρια και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ. 

Διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ στο capital.gr