Και αφού οι Ευρωπαίοι έδωσαν την λύση...ξεκινάνε τα μπάνια του λαού

Δείτε το παραπάνω βίντεο με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας...


Φυσικά απευθυνόμαστε σ' αυτούς που έχουν ακόμα χρήματα να ξοδέψουν. Για κάποιους άλλους υπάρχει και ο Άλιμος... Γι' αυτούς τώρα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο υπάρχει και το Σύνταγμα. Οι παραλίες του Συντάγματος είναι άλλωστε από τις πρώτες  μας επιλόγες για φέτος το καλοκαίρι και αναμένεται ότι θα καθιερωθεί ως ένα από τα ομορφότερα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας το τρέχων έτος...


Υ.Γ. από Πύθων : Και από Σεπτέμβριο "ο Θεός βοηθός"...

Διαβάστε περισσότερα...

To κείμενο της απόφασης της Συνόδου Κορυφής

Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα καταβάλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της καθώς και των κρατών μελών της. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της κρίσης του δημόσιου χρέους, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων και την εκπόνηση νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και το ευρώ στηρίζεται σε υγιή βασικά οικονομικά μεγέθη. Αλλά οι προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Σήμερα, συμφωνήσαμε όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:

Ελλάδα:

1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίσθηκε πρόσφατα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης. Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.

2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού με το ∆ΝΤ και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό έλλειμμα. Η συνολική επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του χρέους και τις δυνατότητες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ∆ΝΤ να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Ως μέσο χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την επόμενη εκταμίευση. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.

3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών δανείων του EFSF προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και σε 30 έτη κατ' ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (επί του παρόντος περ. 3,5%), ώστε να πλησιάσουμε το κόστος χρηματοδότησης του EFSF, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να παρατείνουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως του υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό που διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για την εκτέλεση του προγράμματος.

4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Επικροτούμε την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ειδική ομάδα η οποία θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διοχετευθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε πόρους και θεσμούς της ΕΕ, όπως η ΕΤΕπ προς τον σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν αμέσως όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη σχετική πρόοδο τον Οκτώβριο.

5. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την Ελλάδα εθελοντικά αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ1. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Λαμβανομένου υπόψη του κόστους της πιστωτικής ενίσχυσης για την περίοδο 2011-2014. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους θα συνεισφέρει κατά 12,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2011-2019 η συνολική καθαρή συμβολή από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 106 δισ. ευρώ.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
:

6. Όσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί μια λύση έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.

7. Όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την ακράδαντη αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.

Εργαλεία σταθεροποίησης:

8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του EFSF και του ΕΜΣ και να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης, συμφωνούμε να αυξηθεί η ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα:

- να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος·

- να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα·

- να παρεμβαίνει στις δευτερεύουσες αγορές βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με αμοιβαία συμφωνία των κρατών μελών του EFSF/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης.

Θα δρομολογήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν.

9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως ώστε να καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις εγγυήσεις τους προς το EFSF.

∆ημοσιονομική εξυγίανση και μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ
:

10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που υπάγονται σε προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. ∆εχόμαστε με ικανοποίηση την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του EFSF επί των οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχύσουν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι η Ιρλανδία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ+.

11. Όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους συμπεφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός από τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3% ως το 2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη που παρουσίασε πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό τομέα. Εν συνεχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών, τα κράτη μέλη θα παράσχουν δίκτυα ασφαλείας στις τράπεζες όταν χρειάζεται.

12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενδυναμώσουν τις συνέργειες μεταξύ δανειοδοτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων της ΕΕ σε όλες τις υπαγόμενες σε προγράμματα συνδρομής ΕΕ/∆ΝΤ χώρες. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της ΕΕ ώστε να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινής αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης.

Οικονομική διακυβέρνηση:

13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης και την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας. Τα μέλη της ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως της προσπάθειες της πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες ψηφοφορίας στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.

14. ∆εσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.

15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον Οκτώβριο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Ελληνικός λαός απαιτεί σήμερα αλήθειες. Ούτε πανηγυρισμούς, ούτε βέβαια πανικό.

Και η αλήθεια είναι ότι πριν από 14 μήνες ακούσαμε ότι με ένα δάνειο 110 δισ. ευρώ, αποφεύγεται η χρεοκοπία της χώρας και ότι θα βγαίναμε στις αγορές στο τέλος του 2011

Σήμερα, μαθαίνουμε ότι θα χρειαστεί ένα επί πλέον δάνειο ίδιου ύψους, 109 δισεκατομμυρίων, και είναι άγνωστο πότε η Ελλάδα θα βγει στις αγορές. Πάντως όχι πριν το 2015, ίσως και μέχρι το 2019.

Είναι αλήθεια ακόμα, ότι πριν από 14 μήνες μας έλεγαν πως δεν θα έπαιρναν άλλα μέτρα εκτός Μνημονίου. Στο μεταξύ, όχι μόνο πήραν κι άλλα σκληρά μέτρα, αλλά ψήφισαν και το Μεσοπρόθεσμο που επιτείνει την ασφυξία της Οικονομίας.

Συμπέρασμα, λοιπόν, πρώτο: η μέχρι τώρα πολιτική απέτυχε πλήρως! Η χθεσινή απόφαση είναι ακριβώς αυτό: Ομολογία αυτής της αποτυχίας! Γι’ αυτό χρειάζονται συνεχώς καινούργια μέτρα, καινούργιες δανειακές συμβάσεις, ενώ μετατίθεται συνεχώς προς τα πίσω ο χρόνος όπου η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναβγεί στις αγορές.

Σήμερα, η Ευρώπη διαπίστωσε ένα μέρος του προβλήματος.

Και έκανε κάποιες σημαντικές διορθωτικές κινήσεις. Μεταξύ των άλλων, βελτίωσε τους όρους δανεισμού για την Ελλάδα.

Αλλά η λύση αυτή είναι ακόμα ασαφής, έχει ελλείψεις και δημιουργεί νέα προβλήματα.

Συμπέρασμα δεύτερο: Η βελτίωση των όρων δανεισμού που επιτεύχθηκε χθες είναι θετικό βήμα και παρέχει ανακούφιση.

Βεβαίως, οδηγηθήκαμε εκεί ακριβώς επειδή το αρχικό Μνημόνιο απέτυχε.

Και σήμερα η απόφαση αυτή δεν επαρκεί.

Γιατί αν δεν ξεπεραστεί η βαθιά ύφεση, αν δεν μπούμε σύντομα στην Ανάκαμψη και Ανάπτυξη, η όποια βελτίωση των όρων δανεισμού δεν θα αρκέσει.

Και τον περασμένο Μάρτιο, πέτυχε η χώρα βελτίωση των όρων δανεισμού της, αλλά λίγο αργότερα η κρίση χειροτέρεψε.

Αν μάλιστα, η βελτίωση των όρων δανεισμού συνοδευθεί από επιλεκτική χρεοκοπία, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνη, πολύ περισσότερο που δεν υπάρχει κανένα απολύτως ιστορικό προηγούμενο.

Και τώρα πλέον είναι, δυστυχώς, πολύ πιθανό να προκύψει, τις επόμενες μέρες, προσωρινή επιλεκτική χρεοκοπία, που αποτελεί αναμφίβολα «ρετσινιά» για την Ελλάδα και την Οικονομία της, μια που θα είμαστε η πρώτη και η μόνη, ως τώρα, χώρα της ευρωζώνης που υπαγόμαστε σε τέτοιο καθεστώς.

Η επιλεκτική χρεοκοπία, βάζει ζήτημα στήριξης της ρευστότητας. Κι αυτό φαίνεται να καλύπτεται από τη συμφωνία. Αλλά, δεν γνωρίζουμε ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε πως θα αντιδράσει η Ελληνική οικονομία, ούτε πως θα αντιδράσουν οι διεθνείς αγορές στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας.

Βεβαίως, το γεγονός ότι ενισχύεται η ρευστότητα των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων, είναι θετικό. Αλλά δεν διασφαλίζεται η ρευστότητα της πραγματικής μας Οικονομίας. Κι αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί κατά προτεραιότητα από δω και μπρος.

Σημαντικό είναι και το ότι ο Μηχανισμός Στήριξης (EFSF) στη δευτερογενή αγορά ενεργοποιείται. Και, μάλιστα, προληπτικά και για όλες τις χώρες που ίσως εμφανίσουν πρόβλημα.

Όμως, είναι αδύνατο να γίνει αυτό, αν δεν αυξηθεί σημαντικά το συνολικό ποσό που έχει το ταμείο στη διάθεσή του, κάτι για το οποίο δεν προβλέπεται τίποτε.

Συμπέρασμα τρίτο: Η απόφαση έχει πολύ μεγάλες ασάφειες. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τη συνολική σταθεροποιητική λειτουργία στην ευρωζώνη.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα είναι και ανεπαρκής:

Προβλέπει, μια μικρή μείωση του συνολικού χρέους ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν το Μνημόνιο, το Ελληνικό χρέος ήταν 127% του ΑΕΠ. Με το πρώτο Μνημόνιο, προβλεπόταν να φτάσει μέχρι και το 149% του ΑΕΠ, πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Στη συνέχεια, αυτός ο στόχος αναθεωρήθηκε πολλές φορές προς τα πάνω. Πριν, μάλιστα, το Μεσοπρόθεσμο είχε φτάσει στο 200%. Με το Μεσοπρόθεσμο κατέληξε στο 160%. Τώρα, επανέρχεται στο 149% του ΑΕΠ, περίπου. Εδώ, απλώς ομολογείται και διορθώνεται το λάθος του Μνημονίου.

Η εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους πριν από το Μνημόνιο έφτανε στα 13 δισεκατομμύρια. Μετά προβλεπόταν να φτάσει στα 22. Με τη μείωση επιτοκίων που επιτυγχάνεται θα διορθωθεί μόνο κατά 3. Δεν θα πέσει, δηλαδή, κάτω από 18! Κι αυτό θεωρείται ήδη πολύ υψηλό. Έχουμε, λοιπόν, πολύ μικρή ανακούφιση. Αλλά τίποτε παραπάνω…

Ακόμα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η απόφαση για «εμπράγματες εγγυήσεις» στο νέο δανεισμό, πράγμα που για μας δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν ήταν μέχρι τώρα και για τον κ. Παπανδρέου θυμίζω…

Αντίθετα, η Ιρλανδία που – θυμίζω – είχε επιμείνει και κρατήσει πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές της, το βασικό πλεονέκτημα της οικονομίας της – πέτυχε τελικά το ίδιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού, όπως και εμείς. Χωρίς όμως να εκτίθεται σε «συμμετοχή των ιδιωτών» και στον κίνδυνο «επιλεκτικής χρεοκοπίας».

Θετική θα ήταν και η πρόβλεψη του αρχικού Σχεδίου απόφασης για Σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα, ώστε να στηριχθεί η Ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς ζητάμε εδώ και μήνες. Όμως, αυτός όρος απαλείφθηκε από το τελικό κείμενο της απόφασης!

Πόσο θα φτάσει αυτό το ποσό ενίσχυσης της Ελλάδας; Εκτός αν μιλάνε για τα δεδομένα χρήματα του ΕΣΠΑ και νέες…«οικονομικοτεχνικές συμβουλές»!

Χώρια που μέχρι τώρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει πλήρη ανικανότητα να σχεδιάσει την απορρόφηση αναπτυξιακών κονδυλίων.

Τώρα, ο κ. Παπανδρέου «πανηγυρίζει» για τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να έχουν ήδη υπάρξει, αλλά δεν υπήρξαν, και δεν έχουν υπάρξει ακόμα, ούτε θα υπάρξουν, αν δεν ξεπεραστεί η ύφεση, που, δυστυχώς, βαθαίνει κάθε μέρα.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, ότι μπήκε «πάτος στο βαρέλι», δηλαδή ότι σταμάτησε η διόγκωση του χρέους. Όμως, αυτό είναι πέρα για πέρα ανακριβές. Το χρέος μεγαλώνει από τα ελλείμματα που έχουμε κάθε χρόνο. Μέχρι χθες για το φετινό πρώτο εξάμηνο, έπρεπε να έχει πέσει το έλλειμμα 4% και έχει ανεβεί 28%. Κι όσο το έλλειμμα, λοιπόν, δεν πέφτει, το χρέος θα μεγαλώνει.

Κι όσο διατηρείται η σημερινή οικονομική πολιτική, του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου, με τέτοια ύφεση, σίγουρα το έλλειμμα θα μεγαλώνει. Και η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται για την Ελληνική Οικονομία.

Υπάρχουν, όμως, στην απόφαση και σκοτεινά σημεία: Γιατί η χθεσινή συμφωνία προϋποθέτει δύο πράγματα: Και την επιτυχία του Μεσοπρόθεσμου, αλλά και νέα δανειακή σύμβαση με το Μηχανισμό Στήριξης, δηλαδή νέα μέτρα!

Και ρωτάω την κυβέρνηση: Τι θα γίνει αν συνεχιστεί η αποτυχία ολόκληρης αυτής της πολιτικής;

Βρήκε, προ ολίγου, την ευκαιρία ο κ. Παπανδρέου, να κατηγορήσει για όλα τη Νέα Δημοκρατία. Αντί να κοιτάξει την Ανάκαμψη της Οικονομίας και το χάος της κυβέρνησής του, στρέφει πάλι τα πυρά του στη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας καταλαβαίνει, ότι τις ευθύνες του θέλει να κρύψει! Και για την αποτυχία της οικονομικής του Πολιτικής και για την συνειδητή του επιλογή να μας βάλει στο μηχανισμό Στήριξης.

Άλλωστε, μέχρι τώρα όλες οι ελπίδες που δόθηκαν κι όλες οι «σωστικές πρωτοβουλίες» που εξαγγέλθηκαν, οδήγησαν σε σημαντική επιδείνωση.

Ελπίζουμε, αυτό να μην επαναληφθεί. Και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αλλάξει η Οικονομική πολιτική μέσα στην Ελλάδα. Να επιτύχουμε άμεση Ανάκαμψη και σύντομα Ανάπτυξη. Όχι απλώς να βελτιωθούν οι όροι δανεισμού.

Προτεραιότητα για μας σήμερα, είναι αυτό που ήταν προτεραιότητα για εμάς και χθες: Η αλλαγή πολιτικής για Επανεκκίνηση της Οικονομίας!

Η μάχη για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα κριθεί κυρίως μέσα στην Ελλάδα. Από την μάχη της Ανάπτυξης. Κι αυτό απαιτεί πρωτίστως αλλαγή πολιτικής. Αλλιώς, θα δίνουμε «παράταση ζωής» σε μια Οικονομία που αργοπεθαίνει λόγω της ύφεσης
».

Διαβάστε περισσότερα...

Πώς υποδέχθηκε ο ξένος Τύπος το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας

Στον φόβο των Ελλήνων πολιτών για την υποθήκευση ακόμη και της Ακρόπολης αναφέρεται σε δημοσίευμά της η βρετανική Sun για το νέο σχέδιο διάσωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Τζορτζ Όσμπορν δέχτηκε επιφυλακτικά το νέο σχέδιο λέγοντας ότι πρόκειται για σημαντική και θετική εξέλιξη.

Η γερμανική Bild κυκλοφόρησε σήμερα με τίτλο στην πολιτική θεματογραφία: «Η Ελλάδα χρεοκόπησε επίσημα» Στο άρθρο διατυπώνεται το ερώτημα: "Η Ελλάδα έχει πλέον χρεοκοπήσει επίσημα;" και δίνεται η απάντηση: Σύμφωνα με τους κανόνες των οργανισμών αξιολόγησης, ναι. Η αναδιάρθρωση ή μια εξαγορά χρέους σντιμετωπίζονται ως «αθέτηση πληρωμών» μιας χώρας.

Το CNN στο κεντρικό άρθρο του έχει τίτλο «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν σε συμφωνία για την επίλυση της ελληνικής κρίσης χρέους» και η Wall Street Journal «Η Ευρώπη αποφάσισε τεράστιο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας» αναφέροντας ότι η ΕΕ προσπαθεί να λάβει μέτρα για την πρόληψη της κρίσης χρέους προτού αυτή λάβει διαστάσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι New York Times στο σχετικό άρθρο τους αναφέρουν «Οι ηγέτες της Ευρώπης στηρίζουν ευρύ σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας». Οι Financial Times στο κεντρικό άρθρο τους αναφέρονται στο σχέδιο ενίσχυσης της Ελλάδας, με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε σχέδιο διάσωσης 109 δισ. ευρώ στην Ελλάδα», ενώ σχολιάζουν ότι οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων θα συνεισφέρουν με 37 δισ.

Με τίτλο «Η ευρωζώνη συμφωνεί σε πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα», το BBC News αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το «πώς η Ελλάδα θα αναδιαρθρώσει το χρέος της, μετά την απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης για νέο πακέτο διάσωσης». Ο βρετανικός Guardian έχει τίτλο «Διασώθηκε ξανά – Η Ευρωζώνη πετά στην Ελλάδα σανίδα σωτηρίας 109 δισ. ευρώ». Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, οι ηγέτες μετέτρεψαν το 15 μηνών ταμείο διάσωσης σε έναν πιο φιλόδοξο μηχανισμό που προσομοιάζει σ’ ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο.

Στο ίδιο πνεύμα και το γερμανικό περιοδικό Spiegel Οnline έχει τίτλο: «Ο Σαρκοζί προωθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να σώσει το ευρώ διασώζοντας την Ελλάδα» γράφει στο κεντρικό άρθρο της η ισπανική «El Pais».

Bloomberg και SkyNews με παρόμοιους τίτλους, αναφέρονται στα 109 δισ. ευρώ που θα χορηγηθούν στην Ελλάδα ως νέα βοήθεια στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας.

Ο γαλλικός Τύπος εκφράζει ανακούφιση αλλά και αμφιβολίες. Σε άρθρο με τίτλο «Ιστορική συμφωνία για να σωθεί το ευρώ» η γαλλική οικονομική εφημερίδα «Les Echos» αναφέρεται στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής και στην πίεση που αντιμετώπισαν οι ηγέτες της ΕΕ να φθάσουν σε μια συμφωνία για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, ενώ σχολιάζεται «Η συμφωνία αυτή αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα πραγματικό οικονομικό κατόρθωμα. Αλλά θα είναι πολιτικά επαρκής;».

«Είναι αρκετό αυτό το σχέδιο; Η ανάκαμψη της Ελλάδας θα χρειαστεί αναγκαστικά πολύ χρόνο», επισημαίνει η France Soir.

Η Tribune είναι η μόνη εφημερίδα που εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τα αποτελέσματα της συνόδου: «Η Ευρώπη συνήλθε! Δεν πρόκειται πλέον για πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, αλλά της ζώνης του ευρώ», τονίζει.

Για τη Le Figaro, «η λύση προσφέρει μια βαθιά ανάσας στις άλλες οικονομίες που απειλούνται, όμως πολλά εξαρτώνται από την εφαρμογή των αποφάσεων που ανακοινώθηκαν», υπογραμμίζει.

Η Liberation βλέπει, από την πλευρά της, στα αποτελέσματα της συνόδου «συγκεκριμένα σημάδια που αναστατώνουν την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση».

Τέλος, η Humanite επιμένει στην άποψη ότι «η Δαμόκλειος σπάθη του χρέους συνεχίζει να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας».

Πηγή : real.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Dallara : Σε "selective default" η Ελλάδα...

Η Ελλάδα θα τεθεί σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» από τους οίκους αξιολόγησης, αλλά για λίγο, εκτιμά ο Charles Dallara, επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF), σύμφωνα με το Dow Jones Newswires.

Ο γενικός διευθυντής του IIF, τόνισε επίσης ότι ο οργανισμός ξόδεψε πολύ χρόνο μελετώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την τοποθέτηση της Ελλάδας σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας από τους οίκους αξιολόγησης.

«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεδομένου του εύρους του προγράμματος και της συνολικής βελτίωσης του outlook για την Ελλάδα, ότι η ‘επιλεκτική χρεοκοπία’ είναι μία προσωρινή κατάσταση για την Ελλάδα που θα περάσει πολύ γρήγορα», υπογράμμισε.

Ο Dallara εκτιμά ότι η συμφωνία θα δώσει τέλος «στην αβεβαιότητα για το μέλλον που εμπόδιζε την δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αναπτυχθεί».

Είπε επίσης ότι ο συνδυασμός των αποφάσεων για τα δάνεια προς την Ελλάδα και η «αρκετά γενναιόδωρη» συμμετοχή των ιδιωτών «θα δώσει ανάσα στην Ελλάδα και θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εστιάσει σε αυτά που πρέπει να γίνουν στη χώρα».

Πηγή :
http://www.capital.gr/News.asp?id=1245352

Διαβάστε περισσότερα...

Βενιζέλος : "H E.E έστειλε ένα αίτημα για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση στις αγορές"(vid)


Υ.Γ. από Πύθων : Θέλουν να σώσουν την Ελλάδα ή το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα; Χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως πειραματόζωο της ευρωζώνης για να ελέγξουν το χρέος; Έφτιαξαν ένα μηχανισμό φόβητρο για την Ευρωζώνη με το πείραμα της Ελλάδας; Χρησιμοποιούν την χώρα μας ως παραδειγμα προς αποφυγήν για να προχωρήσουν σε σκληρά μέτρα λιτότητας; Θέλουν να μας σώσουν από τη χρεοκοπία ή να ελέγξουν μια ήδη χρεοκοπημένη χώρα;

Εν τέλει πιστεύετε ότι με το νέο πακέτο στήριξης σώζουν την χώρα μας από τη χρεοκοπία ή ολόκληρη την Ευρώπη από ντόμινο χρεοκοπίας των οικονομικά ασθενέστερων χωρών; Ακόμα και οι "φίλοι" μας που δανείζουν τη χώρα μας μέσω ΔΝΤ κόπτονται σε μια πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας...

Πως μπορεί τώρα να μας πείσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι συμμετείχε στην σωτηρία της χώρας από τη στιγμή που η Ε.Ε. και το ΔΝΤ θα έκαναν τα πάντα για να σώσουν το δικό τους τομάρι;

Διαβάστε περισσότερα...

Οι πρώτες αντιδράσεις της ΝΔ για το ευρωπαϊκο πακέτο

Μικρό καλάθι κρατούν στην Συγγρού, μη συμμεριζόμενοι σε πρώτη φάση την αισιοδοξία που υπέρμετρα οι Παπανδρέου, Βενιζέλος και Φαν Ρομπάι και εμφανώς πιο μετριασμένα οι Μπαρόζο και Τρισέ, Σε λίγη ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς θα έχει σύσκεψη στο γραφείο του με τους επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της ΝΔ (θα απουσιάζει ο κ. Μηταράκης ο οποίος έχει μεταβεί στη νησιωτική περιφέρεια σε κομματική αποστολή), προκειμένου να γίνει ο πρώτος απολογισμός βάσει του κειμένου συμπερασμάτων και να καθοριστεί η επίσημη πολιτική γραμμή του κόμματος.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα εστιάσει σε δύο βασικά σημεία:
Διαβάστε περισσότερα :
εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

«Οχι» από Ιρλανδία στη συμμετοχή ιδιωτών

Απέρριψε ο επικεφαλής του ιρλανδικού οργανισμού διαχείρισης δημόσιου χρέους (ΝΤΜΑ), Τζον Κόριγκαν, το ενδεχόμενο συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών σε μια αλλαγή των όρων στην αποπληρωμή των εξωτερικών υποχρεώσεων της χώρας. Οι όροι για μείωση του κόστους αποπληρωμής και επιμήκυνση των δανείων από το πακέτο διάσωσης Ε.Ε.–ΔΝΤ προς την Ελλάδα αναμένεται να εφαρμοστούν, επίσης, στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, όπως καθίσταται σαφές από το προσχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος των «27». Από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας είχε μιλήσει νωρίτερα για μια επιθυμητή «ευελιξία στο κόστος δανεισμού» της χώρας. Οι όροι αφορούν, σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας για την Ελλάδα, σε μια επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από 7,5 έτη σε 15, αλλά και τη μείωση των επιτοκίων στο 3,5% από το 4,5% με 5,8%.

Στο σχετικό κείμενο, ωστόσο, μια αντίστοιχη αλλαγή στους όρους αποπληρωμής των δανείων της Ε.Ε. συνδέεται με την «προθυμία της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συνομιλίες για τη δημιουργία κοινοτικής οδηγίας περί κοινής φορολογικής βάσης». Η αναφορά αυτή παραπέμπει σε προηγούμενα αιτήματα της Ε.Ε. για αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία από το 12,5%, καθώς είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των «27». Οι Ιρλανδοί έχουν αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα εσωτερικής οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα κρίσιμο, μάλιστα, σε περίοδο κρίσης.

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η επανεξέταση των όρων δεν θα αφορά τα 22,3 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εκταμιευτεί με επιτόκιο 5,8%, αλλά στα 45 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει από το πακέτο διάσωσης των Ε.Ε.–ΔΝΤ. Ο κ. Κόριγκαν της ΝΤΜΑ απέκλεισε το ενδεχόμενο καταμερισμού απωλειών σε ιδιώτες επένδυτες, δηλαδή στις εμπορικές τράπεζες που έχουν επενδύσει σε ιρλανδικά ομόλογα. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η χώρα θα καταφέρει να επιστρέψει στις αγορές με έκδοση γραμματίων το 2012 και ομολόγων το 2013. Από την άλλη πλευρά, οικονομικοί παρατηρητές υπολογίζουν ότι η Ιρλανδία δεν μπορεί να αποφύγει ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης.

Πηγή : Reuters, Bloomberg

Διαβάστε περισσότερα...

Τούνελ για τουλάχιστον 30 χρόνια

Ρεπορτάζ : Ελένη Κωσταρέλου
Από : Ελευθεροτυπία

Σε βαθύ τούνελ δανεισμού πάνω από 30 χρόνια, με αβέβαιο μέλλον για την έξοδο της χώρας από το διεθνή οικονομικό έλεγχο και με εμφανή τον κίνδυνο χαρακτηρισμού της ελληνικής οικονομίας «selective default» από τους οίκους αξιολόγησης έκλεισε η κρισιμότερη για την Ελλάδα σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Με όλες τις πλευρές να υποχωρούν, αλλά κυρίως την ελληνική κυβέρνηση, οι Ευρωπαίοι μαζί με το ΔΝΤ αποφάσισαν πως το σχέδιο σωτηρίας(;) της Ελλάδας έχει μόνο ένα δρόμο: «ενός νέου προγράμματος για την Ελλάδα, μαζί με το ΔΝΤ και εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα», σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων. Και αυτό το νέο πρόγραμμα δεν θα μπορούσε παρά να συνοδευτεί από ένα «τοκογλυφικό» επιτόκιο, καθώς θα είναι κάτω του 5%(!) όταν τα ευρωπαϊκά επιτόκια είναι σήμερα στο 3,5% και η Γερμανία δανείζεται με 2,80%.

Τα στοιχεία που δόθηκαν από τους ηγέτες της Ε.Ε. και την ελληνική κυβέρνηση χθες τη νύχτα προκαλούν έντονες ανησυχίες και ερωτήματα, καθώς:

* Η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών, κατά περίπου καθαρά 37 δισ. ευρώ (συνολικά 50 δισ.), που σύμφωνα με τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του IIF (Institute of International Finance) δεν είναι τίποτε άλλο από ένα «roll-over program», δηλαδή από μια εθελοντική μετακύλιση, δεν αφήνει αλώβητη τη χώρα.

Η μετακύλιση αυτή, που βασίζεται στο γαλλικό σχέδιο, εκτός από το ότι ήταν τελικά μια λύση αποδεκτή από τους Ευρωπαίους που δίνει χρόνο στην Ελλάδα (κατ' ουσία για να βελτιώσει τα δημοσιονομικά της), εντέλει περιορίζει σημαντικά τις δυνητικές ζημιές που θα είχε ο τραπεζικός τομέας.

Τα μειονεκτήματα, όμως, της λύσης αυτής είναι ότι το πρόβλημα του χρέους μετακυλίεται και ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι οίκοι αξιολόγησης να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία στο προτελευταίο σκαλοπάτι του «selective default» ή κατά τα ελληνικά της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» ή της «επιλεκτικής απόρριψης» σύμφωνα με το νέο όρο που εισήγαγε ο υπουργός Οικονομικών.

* Η παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Κοντά 35 δισ. ευρώ θα τις περιμένουν, ώστε σε δύσκολη περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα είναι οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις. Συνολικά οι ελληνικές τράπεζες μέχρι σήμερα έχουν λάβει ρευστό και εγγυήσεις 100 δισ. ευρώ.

Το μείζον αυτή τη στιγμή κατά την Ε.Ε. είναι να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη, δηλαδή να ρίξουν χρήμα στην αγορά για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, ώστε κατ' ουσία να μπει σε εφαρμογή και το αναπτυξιακό «Σχέδιο Μάρσαλ».

* Αγνωστο παραμένει αν το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα αφορά νέο Μνημόνιο και αν αυτό θα φέρει νέα μέτρα. Το κείμενο συμπερασμάτων, πάντως, είναι σαφές. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα.

Το μόνο βέβαιο για την ώρα είναι το πλήθος των τεχνοκρατών, Ευρωπαίων και Αμερικανών -δεδομένου ότι «το ΔΝΤ θα εξακολουθήσει να παίζει το ρόλο του» κατά την Κριστίν Λαγκάρντ-, που ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 30 χρόνια.

* Το βάρος του δανεισμού είναι τεράστιο. Στα 110 δισ. ευρώ του πρώτου Μνημονίου έρχονται να προστεθούν άλλα 60 δισ. ευρώ. Συνολικά 170 δισ. ευρώ. Πόση άραγε θα είναι η μείωση του ελληνικού χρέους;

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μόνο η ανταλλαγή με 30ετή ομόλογα προκαλεί ωφέλεια 26,1 δισ. ευρώ ή 12% του ΑΕΠ. Κατά το Γάλλο πρόεδρο μπορεί να έχουμε μέχρι και 24% μείωση του ελληνικού χρέους, δηλαδή κάτι παραπάνω από 80 δισ. ευρώ. Το όφελος αυτό, όμως, θα είναι προσωρινό ή μακροπρόθεσμο. Οι ηγέτες της Ε.Ε. και η ελληνική κυβέρνηση μιλούν για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση.

Αρμόδιοι παράγοντες της αγοράς, πάντως, φοβούνται (δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν την πλήρη συμφωνία) πως πρόκειται για ένα προσωρινά βιώσιμο χρέος. Σημειώνουν δε ότι από το 159% του ΑΕΠ σήμερα το χρέος μπορεί να πέσει στο 129% φέτος και να ξανανεβεί στο 142% του χρόνου, προσδιορίζοντας το όφελος στο 17%. Κατά τα λεγόμενα του πρωθυπουργού το χρέος είναι διαχειρίσιμο για τα επόμενα 40 χρόνια.

* Πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτός ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ένεκα των δανείων των μεγάλων δυνάμεων;

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο προσωρινός μηχανισμός EFSF μπορεί να μας δανείσει μέχρι και 30 χρόνια. Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής που αφορά και στον EFSF, το πρώτο δάνειο των 110 δισ. ευρώ, από τα 7,5 έτη μπορεί να φτάσει στα 15 έτη και μέχρι 30 έτη, με περίοδο χάριτος 10 ετών. Δηλαδή, τα δάνεια που θα πάρουμε θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 2040, δεδομένου ότι ο πρώτος χρόνος δανεισμού είναι το 2010.

Ο έλεγχος της τρόικας θα κρατήσει 30 χρόνια μετά τη λήψη του τελευταίου δανείου...

* Το ποιοι συμμετέχουν στο κομμάτι των ιδιωτών ήταν ασαφές χθες τη νύχτα. Στις τράπεζες θα ενταχθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία; Τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία διαθέτουν ομόλογα 25 δισ. ευρώ κι ένα «κούρεμα» της τάξης του 20% θα οδηγούσε σε απώλειες 5 δισ. ευρώ.

Το πώς θα καλυφθούν αυτές είναι ένα ερώτημα, καθώς δεν αποκλείεται εν τέλει ο νέος δανεισμός να φτάσει μέχρι και το «κούρεμα» των ασφαλιστικών παροχών ή ακόμα και των συντάξεων.

* Το επιτόκιο δανεισμού είναι ο μεγάλος βραχνάς. Ο EFSF θα παρέχει δάνεια με επιτόκιο περίπου 3,5%. Ομως, στην περίπτωση των ιδιωτών θα κυμαίνονται γύρω στο 4-5%.

Και στις δυο περιπτώσεις τα επιτόκια είναι δραματικά υψηλά και όπως εκτιμάται, η όποια απώλεια των ιδιωτών θα περιοριστεί σημαντικά από τους υψηλούς τόκους που θα χρειαστεί να αποπληρώσει το ελληνικό κράτος.

Κατά την κυβέρνηση η ελάφρυνση του κόστους εξυπηρέτησης θα είναι μέχρι το 2016. Παρ' ότι και αυτό αμφισβητείται, τι θα γίνει μετά;

* Η επαναγορά από τη δευτερογενή αγορά μέσω του EFSF, που θα μπορεί να λειτουργεί σε προληπτική βάση, και πάντα έπειτα από συνεννόηση με την ΕΚΤ, ήταν ένα από τα σημεία «υποχώρησης» του προέδρου της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο οποίος όμως κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς όπως επισήμαναν κορυφαία στελέχη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πήρε μια γενναία απόφαση που θα διευκολύνει την πιστωτική ρευστότητα, διατηρώντας τα ομόλογα της χώρας ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται.

Διαβάστε περισσότερα...

Η τελευταία ευκαιρία

ΘΕΣΗ ΤΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ"

ΜΕ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδειξαν ξεκάθαρα ότι η βούλησή τους είναι η υπεράσπιση της νομισματικής σταθερότητας της ευρωζώνης. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι ισχυροί συμφώνησαν στην εξεύρεση κοινής λύσης, η οποία προστατεύει το κοινό νόμισμα και περιορίζει σημαντικά την απειλή για μετάδοση της κρίσης σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Βεβαίως, είναι μακρύς ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος, όμως η χθεσινή Σύνοδος αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου της ευρωζώνης.

Αναμφίβολα, το πακέτο μέτρων που εγκρίθηκε από τους ηγέτες των κρατών της ευρωζώνης για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους συνιστά μια σημαντική θετική εξέλιξη για την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Παράλληλα, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να βγει από τη βαθιά ύφεση και να οδηγηθεί στο δρόμο της ανάπτυξης, μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και κίνητρα που επιβάλλεται να δοθούν.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
δεσμεύθηκε και χθες να εφαρμόσει πολύ αυστηρά το πρόγραμμα προσαρμογής. Εάν, όμως, συνεχίσει την ίδια αδιέξοδη πολιτική και τα εγκληματικά λάθη, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τη βοήθεια του ξένου παράγοντα. Είναι φανερό ότι το αντίτιμο για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα νέο Μνημόνιο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει έως και 30 χρόνια – όση είναι η παράταση που μας δόθηκε για την αποπληρωμή του χρέους. Εφόσον, ωστόσο, η διάσωση της οικονομίας δεν συνοδευθεί από τη σωτηρία της κοινωνίας, είναι βέβαιο ότι η τελευταία ευκαιρία θα πάει χαμένη, καταδικάζοντας τους Ελληνες στη φτώχεια και τη δυστυχία, στο βωμό της ευημερίας των αριθμών.

Διαβάστε περισσότερα...

Η «επιλεκτική χρεοκοπία» η πιθανότερη κατάληξη

Το σενάριο της «επιλεκτικής χρεοκοπίας», όπως όλα δείχνουν, θεωρείται η επικρατέστερη κατάληξη για την διευθέτηση της ελληνικής κρίσης χρέους. Όλα δείχνουν ότι η ιδέα της επιβολής φόρου στις τράπεζες της ευρωζώνης εγκαταλείπεται και η οποιαδήποτε συμμετοχή των ιδιωτών θα οδηγήσει, κατά πάσα πιθανότητα, σε «επιλεκτική χρεοκοπία».

Ωστόσο, ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά είναι μία μορφή συμμετοχής των ιδιωτών στο δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας που μπορεί να μην καταλήξει σε «selective default».

Σύμφωνα με στελέχη που μετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πακέτο διάσωσης είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγήσει σε επιλεκτική χρεοκοπία, αναφέρει το Reuters.

«Φαίνεται πως υπάρχει τρόπος να οργανωθεί η επαναγορά, ώστε να μην οδηγεί σε επιλεκτική χρεοκοπία», δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο. «Το γεγονός ότι η ΕΚΤ εδώ και μήνες προχωρά ανοικτά σε επαναγορές ομολόγων και κανείς δεν έχει θέσει θέμα επιλεκτικής χρεοκοπίας, δείχνει ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να πυροδοτηθεί η επιλεκτική χρεοκοπία», συμπλήρωσε.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Γιαν Κέες ντε Γιάγκερ, δήλωσε ότι Γερμανία και Γαλλία συμφώνησαν ότι το ενδεχόμενο μιας «επιλεκτικής χρεοκοπίας» είναι πιθανή, δίνοντας το πράσινο φως για συμμετοχή των ιδιωτών στην επίλυση της ελληνικής κρίσης χρέους. «Η απαίτηση να αποτραπεί μία επιλεκτική χρεοκοπία έχει απομακρυνθεί», υπογράμμισε.

Γερμανικές πηγές διαρρέουν ότι η ΕΚΤ θα αποδεχόταν την «επιλεκτική χρεοκοπία» και δεν θα κινδυνεύσει ο τραπεζικός τομέας της Ελλάδας.

Πηγή : newsbeast.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πως ο Ραγκούσης "άδειασε" τον Ρέππα...Διαβάστε περισσότερα...

Κατάρρευση των εσόδων

Από : antinews

Θα τους γράψει η ιστορία αφού καταφέρνουν να σπάνε το ένα μετά το άλλο τα… αρνητικά ρεκόρ. Τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το α’ εξάμηνο δείχνουν ότι πράγματι η κυβέρνηση “εκτέλεσε” την οικονομία. Εχουμε και λέμε τα κατορθώματα της κυβέρνησης:

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους εκτινάχθηκε στα 12,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,3 δισ. ευρώ και ελλείμματος 9,99 δισ. ευρώ την αντίστοιχο περίοδο του 2010.


Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8% έναντι του 2010. Παρ’ ότι δηλαδή έκοψαν μισθούς και συντάξεις το κράτος παραμένει σπάταλο. Που πάνε τα λεφτά είναι το ερώτημα. Οπως λέει το υπουργείο το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από τις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.277 εκατ. ευρώ, τις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.280 εκατ. ευρώ, τον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 348 εκατ. ευρώ και τα νοσοκομεία κατά 935 εκατ. ευρώ (506 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 429 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).


Σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα κατά το α’ εξάμηνο (Τακτικός και ΠΔΕ), υστερούν έναντι του στόχου κατά 3.016 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η “μαύρη τρύπα” είναι πάνω από 3 δισ. κι έχει ο θεός.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.818 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%.


Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 87,7% ή κατά 337 εκατ. ευρώ.

Βέβαια στο οικονομικό επιτελείο είναι αισιόδοξοι ότι με τα φορολογικά μέτρα που πήραν στο Μεσοπρόθεσμο, θα ανακάμψουν τα έσοδα. Κούνια που τους κούναγε. Που θα βρουν τα λεφτά οι πολίτες να πληρώσουν τα μπιλιετάκια της εφορίας που θα έλθουν από Σεπτέμβριο; Αρα να μην ελπίζουν σε βελτίωση εσόδων. Αν βέβαια είναι κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη.

Από :
http://www.antinews.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Έκανε έξωση στους βατραχανθρώπους!

Από newpost

Από τις καρέκλες τους έπεσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, όταν πληροφορήθηκαν ότι η Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) αποφάσισε να κάνει έξωση στα... ΟΥΚ!
 

Το Σώμα βατραχανθρώπων των Ειδικών Δυνάμεων του Λιμενικού εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά Αττικής, όπου εδώ και χρόνια οι βατραχάνθρωποι κάνουν την εκπαίδευσή τους στο θαλάσσιο κομμάτι, καθώς και διατηρούν τα γραφεία τους οι αξιωματικοί του σώματος. Τούδε και στο εξής ωστόσο τα «βατράχια» θα μείνουν «άστεγα», γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση και την δράση του Σώματος, διότι η διοίκηση της ΚΕΔ προσβλέπει προφανώς σε μεγάλες «μπίζνες» θέλοντας να αξιοποιήσει το ακίνητο και τις γύρω εγκαταστάσεις στην περιοχή του Αγίου Κοσμά με πιο ωφέλιμο τρόπο.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η εν λόγω απόφαση της ΚΕΔ είχε γίνει εν γνώση του πρώην υπουργού Οικονομικών, κ. Παπακωνσταντίνου, μιας και η ΚΕΔ υπάγεται στο συγκεκριμένο υπουργείο με αποτέλεσμα ο κ. Βενιζέλος να πέσει όχι μόνο από τα σύννεφα άλλα και από την καρέκλα του (στην κυριολεξία) στο άκουσμα της... τραγελαφικής είδησης.


Την ίδια έκπληξη όμως προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, ο οποίος δεν πίστευε στα αυτιά του όταν ενημερώθηκε από τον αρχηγό του Λιμενικού ότι τα ΟΥΚ θα μείνουν χωρίς εγκαταστάσεις λόγω... έξωσης από εταιρεία του Δημοσίου και σήκωσε το τηλέφωνο να ενημερώσει τον πολιτικό προϊστάμενο της ΚΕΔ Ευ. Βενιζέλο, ο οποίος επίσης δεν γνώριζε τίποτα μιας και η απόφαση είχε ληφθεί επί Παπακωνσταντίνου.

Υ.Γ: Δύσκολοι καιροί για ήρωες.

Α.Γ

Διαβάστε περισσότερα...

Συγκλονιστικό βίντεο από την φονική έκρηξη στην Κύπρο (vid)

Το κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι "Σίγμα" αποκάλυψε χθες βράδυ σειρά από βίντεο ντοκουμέντα, τα οποία δείχνουν καρέ - καρέ τις δεκάδες τεραστίων διαστάσεις αναφλέξεις πυρομαχικών, που προηγήθηκαν της ανείπωτης τραγωδίας στο Μαρί.

Στα βίντεο φαίνεται και το μοιραίο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να πλησιάζει το σημείο της τραγωδίας, ενώ μπορείτε να ακούσετε τις συνομιλίες.

Δείτε
ΕΔΩ το βίντεο

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΟΖ: η γαλάζια γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

1. Το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ

Το 1982 δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα στο Δίκαιο της Θάλασσας με τη Σύμβαση του ΟΗΕ στο Montego Bay της Τζαμάικα όπου οριοθετήθηκαν εκ νέου οι έννοιες: αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα, η συνορεύουσα ή παρακείμενη ζώνη και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Η νέα Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNLOSC) τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 1994, αντικαθιστώντας τέσσερις παλαιότερες Συμβάσεις. Η νέα Σύμβαση ψηφίστηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Απριλίου 1982 από 130 κράτη (17 κράτη απείχαν και 4 κράτη την καταψήφισαν, μεταξύ αυτών και η Τουρκία). Μέχρι το τέλος του 2008 η Σύμβαση επικυρώθηκε από 157 χώρες, μεταξύ αυτών η Κύπρος (12 Δεκεμβρίου 1988) και η Ελλάδα (21 Ιουλίου 1995).

Μία από τις βασικές καινοτομίες της Νέας Σύμβασης είναι η ΑΟΖ. Τα άρθρα 56 και 57 καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του παράκτιου κράτους, καθώς και την έκταση που φτάνει μέχρι 200 μίλια από την ακτογραμμή. Τα νέα χαρακτηριστικά της ΑΟΖ σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα είναι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ζώντων και μη, όχι μόνο στο βυθό και στο υπέδαφος αλλά και στα υπερκείμενα ύδατα. Σημαντικό είναι, επίσης, το άρθρο 121 παρ. ζ, που αναγνωρίζει ΑΟΖ και στα νησιά, η οποία προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις ηπειρωτικές περιοχές.

Στο χώρο της ΑΟΖ το παράκτιο κράτος εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους, την αλιεία, την ενέργεια από αέρα ή ύδατα, το υπέδαφος, κ.ά. Στήνει τεχνητές νησίδες ή άλλες κατασκευές. Διατηρείται το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης για όλα τα κράτη, υπέρπτησης, πόντισης καλωδίων, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο, αρκεί τα παραπάνω να μην απειλούν την ασφάλεια του παράκτιου κράτους.

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έχουν μόνο τα νησιά που κατοικούνται, στοιχείο που προκύπτει από μία οικογένεια, ένα φαροφύλακα, κατοικίδια, καλλιέργειες και οτιδήποτε άλλο αποδεικνύει οικονομική δραστηριότητα. Για όλα τα άλλα νησιά και τις βραχονησίδες ισχύει μόνο η διάταξη των 12 ναυτικών μιλίων της αιγιαλίτιδας ζώνης.

Στην οριοθέτηση της ΑΟΖ ακολουθείται κατά κανόνα η «μέση γραμμή» για απόσταση μικρότερη των 400 μιλίων και προϋποθέτει σχετική συμφωνία μεταξύ των κρατών με έναντι ακτές. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, όπως και στην υφαλοκρηπίδα, προβλέπεται προσφυγή σε όργανα επίλυσης διεθνών διαφορών (π.χ. στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης).

Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για το αν η ΑΟΖ καταργεί ή όχι την υφαλοκρηπίδα. Η μία πιστεύει ότι η ΑΟΖ έχει υπερκεράσει την υφαλοκρηπίδα και άρα επιλύει διά παντός τα διμερή προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία, αρκεί η Ελλάδα να θέσει το ζήτημα και να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ξεπερνώντας το casus belli για τα 12 μίλια, τις «γκρίζες ζώνες» και την υφαλοκρηπίδα. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Θεόδωρο Καρυώτη του Πανεπιστημίου Μέρυλαντ, που είναι αρμόδιος για θέματα Δικαίου της Θάλασσας και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη σχετική Διάσκεψη του ΟΗΕ. Την άλλη άποψη υποστηρίζει ο Αναστάσης Πεπονής σε αρθρογραφία του στα Επίκαιρα (26 Ιανουαρίου 2011) τονίζοντας ότι «ούτε η ΑΟΖ μπορεί να οριοθετηθεί με μονομερή πράξη, αλλά προbποθέτει συμμετοχή της Τουρκίας στις διαδικασίες». Δεν είναι ανακριβείς οι ισχυρισμοί Πεπονή. Απλά περιγράφουν την τυπική πραγματικότητα. Αντίθετα, η επιχειρηματολογία Καρυώτη αναδεικνύει την πολιτική και διπλωματική δυναμική, που μπορεί να αναπτυχθεί υπέρ των ελληνικών δικαίων και συμφερόντων μέσα από έξυπνους, τολμηρούς και υπεύθυνους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

2. Η τουρκική τακτική

Η Τουρκία γνωρίζει ότι ο δρόμος του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας θα την οδηγήσει σε αδιέξοδο. Γι’ αυτό επιλέγει άλλους τρόπους αντίδρασης, αυτών της απειλής, της υπεκφυγής, της άρνησης ή της επιλεκτικής διπλωματίας:

• Απειλεί με πόλεμο (casus belli) αν η Ελλάδα εφαρμόσει τα αυτονόητα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

• Υπεκφεύγει ένα διάλογο συντεταγμένο με ατζέντα και κανόνες για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, επιδιώκοντας παρελκυστικά και επιθετικά να δημιουργεί νέα θέματα, γκρίζες ζώνες ακόμα και για κατοικημένα νησιά (Αγαθονήσι), αμφισβητεί ότι το Καστελόριζο ανήκει στο Αιγαίο, γεγονός που τεκμαίρεται από την ιταλοτουρκική συμφωνία του 1932, κ.ά.

• Αρνείται να υπογράψει και να κυρώσει τη νέα Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, να αναγνωρίσει τις διμερείς και διεθνείς συνθήκες, να αποδεχτεί τους όρους του κοινοτικού κεκτημένου, τμήμα του οποίου είναι και η νέα Συνθήκη (UNLOSC).

• Ασκεί επιλεκτική διπλωματία, δηλαδή α) εκεί που τη συμφέρει έχει οριοθετήσει ΑΟΖ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας με τις Βουλγαρία, Ρουμανία και πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ αρνείται το ίδιο στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, γι’ αυτό αντέδρασε στη δημιουργία της ΑΟΖ στην Κύπρο και β) διαθέτει χωρικά ύδατα 12 μίλια σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, ενώ μόνο 6 μίλια στο Αιγαίο.

3. Το κυπριακό μοντέλο

Στις 12 Δεκεμβρίου 1988 η Κύπρος επικύρωσε τη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το Φεβρουάριο του 2003 υπέγραψε συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, τον Ιανουάριο του 2007 με τον Λίβανο και το Δεκέμβριο του 2010 με το Ισραήλ. Παράλληλα, στις 16 Φεβρουαρίου 2007 ξεκίνησε την υποβολή αιτήσεων για άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η Τουρκία παρ’ ότι έκανε το ίδιο στη Μαύρη θάλασσα, στη Μεσόγειο αντέδρασε, παρενοχλώντας με πολεμικά σκάφη στις 13 Νοεμβρίου 2008 ερευνητικό σκάφος νορβηγικής εταιρείας με σημαία Παναμά, το οποίο διενεργούσε έρευνες για πετρέλαιο εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης 27 μίλια νοτίως του νησιού, εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει τα δικαιώματα ΑΟΖ της Κύπρου γύρω από όλο το νησί, όπως δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο Πίτερ Μίλλετ στην εφημερίδα Πολίτης (14 Δεκεμβρίου 2008) επ’ ευκαιρία των τουρκικών παρενοχλήσεων, γεγονός που δικαιώνει το επίτευγμα του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.

4. Η ελληνική διάσταση της ΑΟΖ: μία δίκαιη και έξυπνη στρατηγική

Αν δεχτούμε την άποψη Καρυώτη, η οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ μπορεί να μην επιτυγχάνεται μονομερώς, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ισχυροποιεί διεθνώς τη θέση μας και προσθέτει επιχειρήματα στη φαρέτρα της εξωτερικής μας πολιτικής. Η ελληνική ΑΟΖ, αθροιζό μενη στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, διαμορφώνει τις νέες «γαλάζιες γραμμές» της εξωτερικής μας πολιτικής:

• Αναδεικνύει τη διπλοπροσωπία της τουρκικής διπλωματίας και την απειθαρχία της στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.

• Στοιχειοθετεί την άρνηση της γείτονος να αποδεχτεί, ενόψει της ευρωπαϊκής της προοπτικής, το νέο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι η νέα Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

• Ξεπερνά το casus belli για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, διότι η διεθνώς αποδεκτή ΑΟΖ υπερκεράζει το ζήτημα, διευκολύνοντας την επίλυση και του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας ιδιαίτερα στα νησιά, διότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πια ξεκάθαρο και δεν διαμορφώνεται μόνο από τη νομολογία της Χάγης.

• Δημιουργείται ενιαίος οικονομικός χώρος με την Κύπρο και το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, με την Ιταλία και την Αλβανία, κάτι που αναβαθμίζει την Ελλάδα γεωστρατηγικά και την ενισχύει οικονομικά, ενεργειακά (λόγω υποθαλάσσιων αγωγών) και αναπτυξιακά.

Συμπερασματικά, το ζήτημα που τίθεται είναι πώς και πότε η χώρα μας θα αποφασίσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία, που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι σε μια Τουρκία που συνεχώς εγείρει νέα θέματα για να εμποδίσει την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

5. Η Νέα Δημοκρατία και η στρατηγική της έμμεσης προσέγγισης

Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τις επαφές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Λιβύη και την Αίγυπτο, κεφαλαιοποιώντας τη θετική ανταπόκριση των κρατών αυτών. Το ζήτημα μετά τις πρόσφατες ανακατατάξεις στη Βόρεια Αφρική είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δίνει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις καλές σχέσεις του με τον Καντάφι και τον Μουμπάρακ. Τώρα, τουλάχιστον, διαπραγματεύτηκε ανταποδοτικά τη σημαντική υποστηρικτική συμβολή της Ελλάδας προς τους συμμάχους στις επιχειρήσεις της Λιβύης;

Αντίστοιχη σημασία έδινε η Νέα Δημοκρατία στην οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία, με την οποία έχει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα, καθώς και με την Αλβανία, με την οποία αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, τελευταία φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την τουρκική αποτρεπτική διπλωματία.

Η Νέα Δημοκρατία, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, ξεκίνησε την προσπάθεια για τη οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Ιταλία και την Αλβανία –όπως έχουν κάνει ήδη μέχρι τώρα 140 παράκτια κράτη–, ώστε να εκκρεμεί η διευθέτηση του ζητήματος μόνο με την Κύπρο και την Τουρκία. Η συνέχιση και εν τέλει η θετική έκβαση αυτής της προσπάθειας θα πιέσει διμερώς και διεθνώς την Τουρκία να προσχωρήσει στη διεθνή νομιμότητα και να εναρμονιστεί με τα ευρωπαaκά πρότυπα, εάν θέλει να κρατήσει ζωντανή την ευρωπαaκή της προοπτική, τουλάχιστον στο μέτρο που αυτή εξαρτάται και από την Ελλάδα. Ακόμα κι αν κάποτε διαμορφωθούν οι συνθήκες για εταιρικές συνεργασίες με τους Τούρκους στο Αιγαίο, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το καθεστώς της εθνικής μας κυριαρχίας, ώστε αυτές να έχουν καθαρά εμπορικό χαρακτήρα.

6. Η σημασία του Καστελόριζου και η πονηριά Νταβούτογλου

Είναι εξαιρετικά δύσκολο οι γείτονές μας να αποβάλουν την «οθωμανική πονηριά» την οποία συχνά πρώτοι και ευκρινέστερα εμείς οι Έλληνες την αντιλαμβανόμαστε, λόγω του βυζαντινού μας παρελθόντος.

Η Ευρωπαaκή Ένωση θεωρεί πλέον τη νέα Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και άρα και την ΑΟΖ κοινοτικά κεκτημένα. Έχει ζητήσει, λοιπόν, από όλα τα κράτη να δημιουργήσουν ΑΟΖ, εκτός προς το παρόν από τα κράτη της Μεσόγειου. Εικάζεται ότι αυτό οφείλεται σε παράκληση της τουρκικής πλευράς, η οποία εισακούστηκε εύκολα από την Ε.Ε., που αποφεύγει όποτε είναι αυτό δυνατό να γίνεται μέρος του προβλήματος.

Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από την πρόσφατη δήλωση Νταβούτογλου ότι «το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, αλλά στη Μεσόγειο» την οποία επιδίωξε να διασκεδάσει στη συνέχεια λέγοντας τα αυτονόητα, ότι δηλαδή «το Καστελόριζο είναι ελληνικό», σαν
να λέμε εμείς ότι «η Άγκυρα είναι τουρκική». Με τη δήλωση αυτή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιδίωξε να κονιορτοποιήσει την ιταλοτουρκική συμφωνία για τα Δωδεκάνησα, η οποία σαφώς και με τουρκική συναίνεση εντάσσει το Καστελόριζο στον ενιαίο χώρο
του Αιγαίου Πελάγους, ως αναπόσπαστο κομμάτι των Δωδεκανήσων.

Η στρατηγική σημασία του Καστελόριζου, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, αναβαθμίζεται. Το Καστελόριζο κατοικείται και άρα διαθέτει ΑΟΖ, η οποία τυγχάνει να συμπίπτει με την οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ελλάδας με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Η ολοκλήρωση αυτής της οριοθέτησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Εμποδίζει την Τουρκία να έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Γι’ αυτό το λόγο η Τουρκία ζήτησε από την Αίγυπτο να μην λάβει υπόψη της στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα το Καστελόριζο και εισέπραξε αρνητική απάντηση.

• Δημιουργεί ενιαίο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου τον οποίο προτίθεται να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Αυτό προσθέτει στο Ισραήλ ενδοχώρα, αλλά και σημαντικό πέρασμα για υποθαλάσσιους ενεργειακούς αγωγούς προς τη δύση μέσω Ελλάδας. Αυτή λοιπόν η «αθώα» πονηριά του Νταβούτογλου, παραμονές της επίσκεψής του στην Ελλάδα, και οι νευρικές αντιδράσεις, στη συνέχεια, της τουρκικής διπλωματίας σε ιταλικό πλοίο καταβύθισης καλωδίων στην ελληνική ΑΟΖ του Καστελόριζου προδίδουν την ανησυχία της Τουρκίας και τις πραγματικές της προθέσεις να καθηλώσει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας σε σχέση με το Ισραήλ, τη Βόρεια Αφρική και τον ισλαμικό κόσμο.

7. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι δημόσιες σχέσεις

Η Ελλάδα έχει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας με το μέρος της. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαaκής οικογένειας. Είναι συνεπής σύμμαχος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και ποτέ δεν δυσκόλεψε επιχειρησιακά την πολιτική της στην περιοχή.

Αντίθετα με την Τουρκία (βλέπε Ιράκ, Λιβύη, κ.ά.), η Ελλάδα πάντα λειτουργούσε υποστηρικτικά αλλά και ορθολογικά, υπό την έννοια ότι δεν φοβήθηκε να πει ξεκάθαρα τις θέσεις της για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς να διστάσει έναντι των ισχυρών, η Ελλάδα διαμεσολαβεί πάντα κατευναστικά υπέρ των λαών της περιφέρειάς της, με τους οποίους διατηρεί ιστορικά άψογες σχέσεις.

Ακόμα και έναντι της Τουρκίας, η Ελλάδα τηρεί τίμια στάση. Υποστηρίζει ειλικρινά την ευρωπαaκή της προοπτική, δεν προτίθεται όμως να αυτοπαραιτηθεί από τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό που ζητά από τους συμμάχους της, τους διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε.), αλλά και από τη γειτονική Τουρκία είναι ο έμπρακτος σεβασμός στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης και στο Διεθνές Δίκαιο, διότι πιστεύει ότι η στέρεα ειρήνη, η πραγματική συνεργασία και η ειλικρινής φιλία μεταξύ των λαών εδραιώνονται μόνο αν οι πολιτικές τους υπακούουν σε διεθνώς αποδεκτούς κανόνες και οι συμπεριφορές τους χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό.

*Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης είναι βουλευτής Ροδόπης και Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εξωτερικών (2004-2007), υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007-2009) και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (2009). Είναι διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.

Διαβάστε περισσότερα...

Η «επιλεκτική χρεοκοπία» έχει πολλές επιπτώσεις

Ενώ οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης εργάζονται πυρετωδώς για να βρουν μια λύση στην κρίση χρέους, θα πρέπει να συνυπολογίσουν το γεγονός ότι μια υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας στην κατηγορία της «χρεοκοπίας» ή της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση που αγγίζει εδώ και κάποιες εβδομάδες και άλλες, μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Οι ξένοι οίκοι έχουν προειδοποιήσει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο νέο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας θα θεωρηθεί καταναγκαστική και γι’ αυτό θα υπάρξει υποβάθμιση.

Ακολουθούν τέσσερα σενάρια για τις πιθανές επιπτώσεις που θα επέφερε μία υποβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία «επιλεκτική χρεοκοπία» (selective default):

1. Μετάδοση της κρίσης. Υποβάθμιση στην κατηγορία «χρεοκοπία» θα επιδεινώσει την κρίση που τις τελευταίες εβδομάδες οδήγησε τις αποδόσεις των ιταλικών και ισπανικών ομολόγων σε υψηλό 14 ετών πάνω από το 6% – και θα καταστήσει μεγαλύτερο το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές. Θα προκαλέσει υποβαθμίσεις αξιολογήσεων της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, οδηγώντας τις διαφορές αποδόσεων από τα γερμανικά ομόλογα (spread) σε δυσθεώρητα επίπεδα. Αυτό θα κάνει δυσκολότερο για τις τράπεζές τους, που εξαρτώνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από την ΕΚΤ για τη χρηματοδότησή τους, να αντλήσουν κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά. Οι αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το 7%, επίπεδο που καθιστά το κόστος χρηματοδότησής τους μη διατηρήσιμο, ενώ πρόσθετες πιέσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν στα γαλλικά ομόλογα εν μέσω φόβων ότι η κρίση μεταδίδεται στις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης.

Εάν η Πορτογαλία δεν μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της, τότε οι ισπανικές τράπεζες θα δεχθούν μεγάλο πλήγμα και θα αναγκαστεί η Ισπανία να διασώσει τα πιστωτικά της ιδρύματα, προκαλώντας επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της. Η Ισπανία είναι πολύ μεγάλη για να διασωθεί από τον μηχανισμό στήριξης, ενώ είναι συνδεδεμένη με την ιταλική οικονομία, η οποία επίσης δεν μπορεί να αντέξει τη χρηματοδότηση της Ισπανίας. Ταυτόχρονα θα δέχονταν πλήγμα οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες.

2. Ενέχυρα. Οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας ως ενέχυρα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Η ΕΚΤ έχει πει πως αν η Ελλάδα υποβαθμιστεί στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας», θα σταματήσει να αποδέχεται τα ομόλογά της ως ενέχυρο, αφήνοντας τις περισσότερες τράπεζες της χώρας χωρίς κεφάλαια. Αναλυτές πιστεύουν ότι η ΕΚΤ δεν θέλει να προχωρήσει σε κάτι τόσο δραστικό και αναζητεί εναλλακτικούς τρόπους, όπως ελαστικοποίηση του κριτηρίου της αξιολόγησης ή ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας (ELA) που ήδη χρησιμοποιεί η Ιρλανδία.

3. Τράπεζες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τις σημαντικές διαγραφές στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν οι τράπεζες σε περίπτωση χρεοκοπίας.

4. Αμοιβαία Κεφάλαια. Δεν αναμένεται να πυροδοτηθούν σημαντικές πωλήσεις από τα μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς πολλά από αυτά έχουν ήδη ρευστοποιήσει τους ελληνικούς τίτλους μετά την υποβάθμισή τους στην κατηγορία junk. Από τα 2.098 αμοιβαία κεφάλαια (μεικτά και διαθεσίμων) που λειτουργούν στη Βρετανία, μόνο τα 141 έχουν επενδύσεις σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα.

Πηγή : Reuters

Διαβάστε περισσότερα...

Ερωτηματικά για Brodyn

Ρεπορτάζ : Κώστας Κυριακόπουλος, Χρήστος Ιωάννου
Από : Ελευθεροτυπία

Σε πλήρη επιβεβαίωση του χθεσινού ρεπορτάζ της «Ε» για τη σχέση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και προέδρου της επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο Siemens, Σήφη Βαλυράκη, με την εταιρεία Brodyn ΕΠΕ και τις επί 25ετία συμβάσεις της με την ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη με επιστολή του ο ίδιος.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του κληρονόμησαν τα εταιρικά μερίδια μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αδελφού του και ιδρυτή της εταιρείας.

Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Αθλητισμού (1985-1988) δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η συνεργασία της εταιρείας με την ΟΠΑΠ Α.Ε., κάτι που δεν προκύπτει από απάντηση του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Γ. Σπανουδάκη. Σε ερώτημα της «Κυριακάτικης», τον περασμένο Μάρτιο ο σύμβουλος της ΟΠΑΠ είχε απαντήσει ότι η συνεργασία είχε ξεκινήσει πριν από 25 χρόνια, δηλαδή το 1986. Επίσης, για το διαγωνισμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. που μειοδότησε εκ νέου η Brodyn το 2010, ο κ. Βαλυράκης, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια το είδος της εργασίας που ανέλαβε η εταιρεία, αναφέρει ότι από το 2009 είχε διακοπεί η «προσωπική, εταιρική και διοικητική σχέση με την εταιρεία», στο κτήριο της οποίας βρίσκεται το πολιτικό του γραφείο. Ετσι, η επιστολή δημιουργεί επιπρόσθετα ερωτήματα.

Στην επιστολή του ο κ. Βαλυράκης γράφει:

«...Η Brodyn είναι μια εταιρεία με μοναδική αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών Risk Management, που δραστηριοποιείται στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική ασφαλιστική αγορά με το καλύτερο όνομα και χωρίς κανένα πρόβλημα για 33 ολόκληρα χρόνια.


Η εταιρεία Brodyn ιδρύθηκε από τον Γ. Βαλυράκη, αδελφό μου, αποκλειστικό εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας για πολλά χρόνια και μέχρι τον αιφνίδιο θάνατό του, οπότε τα εταιρικά μερίδια πέρασαν στην κατοχή της οικογένειάς μου, λόγω κληρονομίας.

Με την επανεκλογή μου ως βουλευτή το 2009 η προσωπική διοικητική και εταιρική σχέση μου με την Brodyn διακόπτεται.

Η Brodyn το έτος 2010 κέρδισε διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε ο ΟΠΑΠ για ασφαλιστικό πρόγραμμα που η Brodyn κατά το παρελθόν είχε η ίδια συντάξει και υπηρετήσει για αρκετό διάστημα. Η Brodyn μειοδότησε προσφέροντας το ποσό των 1.200 ― το χρόνο, δηλαδή 100 ― το μήνα, ως κόστος για τον ΟΠΑΠ των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

Σημειωτέον ότι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του προσωπικού του ΟΠΑΠ, το οποίο διαχειρίζεται η Brodyn για πολλά χρόνια, δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε κόστος παροχής υπηρεσιών τον ΟΠΑΠ και η Brodyn για τα τελευταία δέκα, περίπου, χρόνια δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος.

Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι η σχέση συνεργασίας του ΟΠΑΠ με την εταιρεία Brodyn ξεκινά μετά το 1988 σε ανύποπτο χρόνο, όταν έχω ήδη αποχωρήσει από το υπουργείο Αθλητισμού και σε χρόνο που δεν έχω βεβαίως καμία εταιρική ή διοικητική σχέση με την εταιρεία αυτή.

Η σχέση συνεργασίας της Brodyn με τον ΟΠΑΠ, σχέση νόμιμη, διαφανής και απολύτως ηθική, προηγήθηκε λοιπόν της δικής μου παρουσίας στην εταιρία Brodyn και ανανεώθηκε αρκετό χρόνο μετά την αποχώρησή μου από αυτήν
».

Απάντηση «Ε»

Στο χθεσινό ρεπορτάζ αναφερόταν η σχέση του κ. Βαλυράκη με την Brodyn, η οποία επί σειρά ετών αναλάμβανε διάφορες εργασίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Κατ' αρχάς, ο ίδιος επιβεβαιώνει πλήρως τη σχέση. Αναφέρει, δε, ότι οι συμβάσεις με την ΟΠΑΠ άρχισαν να υπογράφονται το 1988, όταν εκείνος είχε αποχωρήσει από το υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει, όμως, μία διαφορά. Τον περασμένο Μάρτιο η «Κυριακάτικη» είχε απευθύνει σειρά ερωτημάτων στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΠΑΠ Γ. Σπανουδάκη. Ενα από αυτά αφορούσε την ανάληψη καθηκόντων ως ασφαλιστικού συμβούλου στην Brodyn.

Η απάντηση του κ. Σπανουδάκη (31 Μαρτίου 2011), χωρίς να δίνει λεπτομέρειες -αν και είχε ζητηθεί-, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία «παρέχει τις υπηρεσίες της στην ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεχώς, περίπου επί 25 έτη». Δηλαδή από το 1986 και ενώ ο κ. Βαλυράκης ήταν υφυπουργός Αθλητισμού. Ο κ. Σπανουδάκης δεν απάντησε τότε στο ερώτημα «με ποια διαδικασία έγινε η επιλογή».

Ο κ. Βαλυράκης αναφέρει ότι το 2009 έπαψε να έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτήν την εταιρεία, στην οποία ΦΕΚ του 2007 τον φέρει μαζί με τους δύο του γιους ως «μόνους εταίρους».

Εκτός του ότι το πολιτικό του γραφείο βρίσκεται στο ίδιο κτήριο, κάτι που μπορεί να είναι απόλυτα εξηγήσιμο, ο κ. Βαλυράκης περιγράφει στην επιστολή του τα πλήρη χαρακτηριστικά της δουλειάς που ανέλαβε η Brodyn στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το 2010, ενώ εκείνος ήδη είχε απομακρυνθεί ένα χρόνο πριν.

Επίσης, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν ο κ. Βαλυράκης μπορούσε να μας πληροφορήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς δεν το έκανε ο κ. Σπανουδάκης, και σύμφωνα με τον βουλευτή, η σχέση της Brodyn με την ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι «νόμιμη, διαφανής και απολύτως ηθική». Οπως, για παράδειγμα, πού και με ποιον τρόπο δημοσιοποιήθηκε αυτός ο διαγωνισμός, ποια είναι η απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία προκηρύχτηκε, ποιες ήταν οι άλλες εταιρείες που συμμετείχαν κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα...

Σαμαράς : "Όχι στη συμμετοχή ιδιωτών, λύση με ευρωομόλογο"

Ο πρόεδρος της Ν.Δ., Αντώνης Σαμαράς τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βοηθήσει εμπράκτως τα κράτη μέλη που έχουν πρόβλημα, για να μη μεταδοθεί η κρίση σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Επαναλαμβάνει τρεις γνωστές θέσεις του :

1. Όχι στη συμμετοχή ιδιωτών στην επίλυση του προβλήματος χρέους, την οποία χαρακτηρίζει "λαθεμένη επιλογή εξαρχής, που εκτόξευσε το κόστος δανεισμού για τις ασθενέστερες χώρες"

2. Πρέπει να αποφευχθεί η επιλεκτική χρεοκοπία, γιατί επιδεινώνει τα προβλήματα ρευστότητας των χωρών, όπως η Ελλάδα.

3. Λύση είναι το ευρωομόλογο, ώστε οι χώρες που έχουν πρόβλημα να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους με ευνοϊκότερους όρους και το χρέος τους να γίνει βιώσιμο.

/span>
Διαβάστε περισσότερα...

Η κοινωνία στο σημείο μηδέν

ΘΕΣΗ ΤΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ"

ΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ της πανελλαδικής έρευνας της Metron Analysis που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη δυναμική της Ν.Δ. και το σαφές προβάδισμα του Αντώνη Σαμαρά, που καταγράφονται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ελεύθερη πτώση στην οποία βρίσκονται το κυβερνών κόμμα και ο πρωθυπουργός προσωπικά, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι, αργά ή γρήγορα, η χώρα θα οδηγηθεί σε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, πέραν των πολιτικών συμπερασμάτων, είναι τα εντυπωσιακά ποσοστά δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβερνητική, μνημονιακή πολιτική και το πρωτοφανές κλίμα απαισιοδοξίας. Περίπου εννέα στους δέκα πολίτες συμφωνούν με τους Αγανακτισμένους, ενώ πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση θα διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια και μάλιστα ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χειρότερη.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ότι το βάθεμα της κρίσης, που διευρύνθηκε στο τελευταίο τετράμηνο, δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο μόνο στην οικονομική ζωή των Ελλήνων, αλλά έχει επιδεινώσει δραματικά την καθημερινότητά τους, έχει καταστρέψει την ψυχολογία τους και έχει υπονομεύσει κάθε προοπτική σε προσωπικό και επαγγελματικό πεδίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή έχει κατρακυλήσει στο απίστευτα χαμηλό ποσοστό του 33%. Στην κατάσταση αυτή έχει φέρει τους πολίτες η οικονομική πολιτική ακραίας λιτότητας που ακολουθεί η κυβέρνηση. Και, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ και ο Γ. Παπανδρέου μπορεί να τιμωρούνται πολιτικά για τις επιλογές τους. Σήμερα με την αγανάκτηση του κόσμου και τη δημοσκοπική κατάρρευσή τους και αύριο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές. Μέχρι τότε, όμως, η κοινωνία έχει καταδικαστεί να πληρώνει τους λογαριασμούς της αποτυχίας του ΠΑΣΟΚ και να μην μπορεί να κάνει όνειρα για το μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα...

Αποκαλύψεις σοκ αποσταθεροποιούν τη κυβέρνηση Χριστόφια

Την ώρα που έξω από το προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες είχαν συγκεντρωθεί ζητώντας την παραίτηση του κύπριου προέδρου και της κυβέρνησης, ο Δημήτρης Χριστόφιας μέσα στο προεδρικό σε μια εκδήλωση για την 37η επέτειο της τουρκικής εισβολής προκαλούσε και πάλι το εθνικό συναίσθημα.

Σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο υποστηρικτές του ΑΚΕΛ και μάλιστα είχαν καλέσει μέσω διαδικτύου τους υποστηρικτές του Χριστόφια να πάνε στην εκδήλωση για να αντικρούσουν την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας αγανακτισμένων πολιτών.

Ο πρόεδρος Χριστόφια αναφέρθηκε στην ομιλία του για την έκρηξη στη Ναυτική Βάση λέγοντας και πάλι πως οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν όμως μιλώντας για το πραξικόπημα και την εισβολή χαρακτήρισε τα όσα κάνουν σήμερα απλοί αγανακτισμένοι πολίτες με τα όσα έγιναν τότε αποκαλόντας τους μάλιστα...φασίστες.

"Δεν έχουμε δικαίωμα να διαπράξουμε ξανά παρόμοια λάθη. Δεν έχουμε δικαίωμα να επιδείξουμε παρόμοιες συμπεριφορές γιατί αυτή τη φορά τα αποτελέσματα θα είναι πλήρως καταστροφικά. Ολόκληρη η Κυπριακή κοινωνία οφείλει να προβληματιστεί από ακραίες ενέργειες και δράσεις φασιστικών στοιχείων και σήμερα που φέρνουν στη μνήμη όλων συμπεριφορές και συνθηματολογία οι οποίες λειτούργησαν καταστροφικά για τον τόπο", είπε χαρακτηριστικά. Τότε οι πολίτες που ήταν έξω από το προεδρικό άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του και ζητούσαν να παραιτηθεί άμεσα.

Παραιτήθηκε τελικά ο υπουργός Εξωτερικών

Επίσημα υπέβαλε χθες το απόγευμα προς τον Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια την παραίτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυπριανού, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε σύντομη δήλωσή του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Κυπριανού είπε ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη και είναι μια απόφαση που του υπαγορεύουν η συνείδηση και η ηθική του.

Και ενώ ο Μάρκος Κυπριανού υπέβαλε την παραίτηση του αποκαλυπτική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του αντίστοιχου υπουργείου της Γερμανίας, όπου φαίνεται πως η χώρα, δύο ημέρες μετά την τραγωδία, εκδήλωσε ετοιμότητα να παράσχει στην Κύπρο μία μονάδα με πέντε γεννήτριες, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έφερνε στο φως της δημοσιότητα το κυπριακό site Sigmalive.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, η κυπριακή Κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στην πρόταση της Γερμανίας, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να καλύψουμε μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνεργείου ειδικών που θα πραγματοποιούσε την εγκατάσταση και τα έξοδα λειτουργίας της μονάδας.

Η πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης δεν απαντήθηκε ποτέ από την Κυπριακή Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να καλύψουμε μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνεργείου ειδικών που θα πραγματοποιούσε την εγκατάσταση και τα έξοδα λειτουργίας της μονάδας.

Σύμφωνα με την πρώτη επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2011, η κυπριακή πλευρά, εξέφρασε επίσημα την επιθυμία για αποστολή ηλεκτρογεννητριών στην Κύπρο.

Η Γερμανία με τη σειρά της, εξέτασε το ζήτημα αναφέροντας ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές, η μία εκ των οποίων είναι μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου ανακούφισης Καταστροφών, το οποίο μόλις λάβει το αίτημα, το διοχετεύει στα γερμανικά κρατίδια τα οποία ανταποκρίνονται αναλόγως. Πρόκειται για μια «αποτελεσματική διαδικασία ανταπόκρισης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Ο Τμηματάρχης Νοτίου Ευρώπης, αρμόδιος για την Κύπρο στο Γερμανικό ΥΠΕΞ, Karlfied Bergner, σύμφωνα με τις επιστολές που εξασφάλισε το Sigmalive, ενημέρωσε την Κυπριακή πλευρά ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής πλοίου με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού και ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης, ότι ο κ. Bergner, πληροφόρησε την Κυπριακή πλευρά ότι στην Κύπρο θα βρισκόταν την επομένη, ο Γερμανός ΥΠΑΜ, με σκοπό να επιθεωρήσει γερμανικό στόλο, ενόψει κατάπλου γερμανικού υποβρυχίου στο λιμάνι Λεμεσού και με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του, θα ήταν σε θέση να ανακοινώσει την παροχή του πλοίου. Η Κυπριακή πλευρά, όπως φαίνεται, δεν γνωστοποίησε, προς το παρόν, στην Γερμανία, τις προθέσεις της, παρόλο που στην επιστολή φαίνεται ότι πρώτη η Κύπρος ζήτησε βοήθεια. Στη επιστολή αναφέρεται επίσης ότι στάλθηκε από τη Γερμανία το ενδεικτικό κόστος μιας μονάδας με πέντε γεννήτριες.

Σε δεύτερη επιστολή, μια μέρα μετά, στις 14 Ιουλίου, ο κ. Bergner, πληροφόρησε την Κυπριακή πλευρά ότι η Γερμανία ανταποκρίνεται στο Κυπριακό αίτημα για αποστολή ηλεκτρογεννητριών, εν αναμονή προσφοράς από την πλευρά μας. Προσφορά η οποία δεν στάληκε ποτέ.

Εν τω μεταξύ, ο αν. Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Dr Κoch, παρότρυνε την Κυπριακή πλευρά να οριστικοποιήσει την αποδοχή της προσφοράς, ακόμα την ίδια μέρα, εάν αυτό καθίστατο εφικτό, ώστε να προλάβει η Γερμανία να προχωρήσει στη φόρτωση των ηλεκτρογεννητριών σε πλοίο, που θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει άμεσα.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Γερμανία πρότεινε να στείλει εμπειρογνώμονες, με σκοπό να εκτιμήσουν τις ζημιές και να επισκευάσουν την Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης». Η Γερμανική πρεσβεία, επιβεβαίωσε και τις τρεις προαναφερθείσες προτάσεις της Γερμανίας, στις οποίες η Κύπρος δεν έδωσε , προς το παρόν, οποιαδήποτε απάντηση.

Η Κυπριακή Πρεσβεία στο Βερολίνο, επιβεβαίωσε επίσης την πληροφορία. Εκπρόσωπος της Πρεσβείας, δήλωσε στο Sigmalive ότι η πρεσβεία ανέλαβε απλώς τη αρχική μεσολάβηση, μέχρις ότου γίνει η πρώτη επαφή και στη συνέχεια τα ινία ανέλαβαν τα αρμόδια τμήματα στην Κύπρο για να συνεχίσουν τις επαφές με τις Γερμανικές Αρχές.

«Μπαλάκι ευθυνών»

Το Υπουργείο Εξωτερικών, δια του Γενικού Διευθυντή του Νίκου Αιμιλίου, δήλωσε στο Sigmalive ότι το ΥΠΕΞ δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ζήτημα και ότι απλώς μετέφερε την απάντηση της Γερμανίας, στο Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Αιμιλίου, είναι το πλέον αρμόδιο. «Εμείς διαδραματίσαμε ρόλο ταχυδρόμου. Τώρα, για πρώτη φορά ακούω από εσάς ότι δεν έχουμε αποδεχτεί ακόμα την πρόταση της Γερμανίας», κατέληξε ο Γ. Διευθυντής του ΥΠΕΞ.

Ο Υπουργός Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αντώνης Πασχαλίδης δήλωσε με τη σειρά του στο Sigmalive ότι, πέραν του Ισραήλ, καμιά άλλη χώρα δεν πρόσφερε τη δωρεάν βοήθεια της στην Κύπρο.

Όσον αφορά τη γερμανική βοήθεια, ο κ. Πασχαλίδης είπε ότι είχε λάβει πρόταση από τη Γερμανία στις 14 του Ιούλη και την έστειλε αμέσως στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η αρμόδια. «Δεν αρνηθήκαμε τίποτε ακόμα ούτε απορρίψαμε την πρόταση της Γερμανίας, αλλά επεξεργαζόμαστε το θέμα».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχετικά με την γερμανική πρόταση που ήρθε στην Κύπρο στις 13 και 14 του Ιούλη, αναφέρει ότι την επεξεργάζεται ειδική ομάδα τεχνοκρατών της ΑΗΚ, η οποία κατέχει όλες τις προτάσεις, από όπου και αν αυτές προέρχονται. Σε ότι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα από τα κατεχόμενα, η Αρχή αναφέρει ότι ήταν η πιο γρήγορη λύση.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το κυπριακό site με τον Πρόεδρο της ΑΗΚ, Χάρη Θράσου, ανέφερε ότι σήμερα ενημερώθηκαν για το θέμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι μόλις 1 μεγαβάτ είναι η ισχύς ρεύματος που μπορούν να μας δώσουν.

Τονίζεται ότι  η ΑΗΚ έχει στα χέρια της 120 προσφορές από ιδιώτες για γεννήτριες με παρεχόμενες ποσότητες πέραν των 30 μεγαβάτ, οι οποίες θα αξιολογηθούν και την Πέμπτη θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Πηγή : onalert.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Νοικιάζουν εργαζομένους στο ψυχιατρείο «Δαφνί»

Ρεπορτάζ : Ελιζαμπέττα Καζαλόττι
Από : Ελευθεροτυπία

Με τις συνοπτικές διαδικασίες της «ενοικίασης εργαζομένων» επιχειρεί το υπουργείο Υγείας να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία.

Σε εφαρμογή έχει ήδη μπει το πρόγραμμα «Κοινωφελούς εργασίας», που προβλέπει προσλήψεις προσωπικού συχνά ανειδίκευτου, εκτός ΑΣΕΠ, μέσω ΜΚΟ, και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Κατ' αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο, με 5μηνες δηλαδή συμβάσεις, μισθό 625 ευρώ το μήνα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ένσημα που θα τα καλύπτει ο ΟΑΕΔ αποφασίστηκε να προσληφθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» 113 άτομα. Πρόκειται για 30 νοσηλευτές Δ.Ε., 30 άτομα βοηθητικό προσωπικό, 12 κοινωνικούς λειτουργούς, 6 εργοθεραπευτές, οδηγούς, τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων κ.ά. Η ανάθεση έγινε απ' ευθείας στη ΜΚΟ «ΕΔΡΑ».

«Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά», είπε μιλώντας στην «Ε» ο ψυχίατρος διευθυντής του ΨΝΑ «Δαφνί», Θόδωρος Μεγαλοικονόμου: «Με κυριότερο το τι μπορεί να προσφέρει ένας νοσηλευτής με 5μηνη σύμβαση που, ώσπου να προσανατολιστεί και να καταλάβει "πού βρίσκεται", θα λήξει η σύμβασή του και θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για το λεγόμενο βοηθητικό προσωπικό, όπως π.χ. τις τραπεζοκόμους, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας. Το ίδιο για έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν εργοθεραπευτή κ.ο.κ.».

«Λάβετε υπόψη», πρόσθεσε ο κ. Μεγαλοικονόμου, «ότι πέρσι έφυγαν περί τους 120 εργαζομένους με σύνταξη και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου για το 1 προς 10, δεν αντικαταστάθηκαν. Φέτος θα φύγουν με σύνταξη άλλοι τόσοι και φυσικά δεν πρόκειται ν' αντικατασταθούν. Το ίδιο και του χρόνου.

Αισχρές συμβάσεις

Το νοσοκομείο σε λίγο δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτές τις αισχρές συμβάσεις και όρους πρόσληψης παρόμοιους με αυτούς των "συνεργείων καθαριότητας", δηλαδή με τη διαδικασία των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, όχι πια μόνο καθαριστριών, αλλά και νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και κατά τα φαινόμενα, σύντομα θα υπάρξουν εταιρείες που θα προσλαμβάνουν και θα νοικιάζουν άνεργους γιατρούς για ένα κομμάτι ψωμί
».

Σύμφωνα με το ψυχίατρο διευθυντή, του ΨΝΑ «Δαφνί», «το υπουργείο και οι διοικούντες (με τη σιωπηρή συνενοχή της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας) επωφελούνται από την κόπωση (λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού), το θυμό (λόγω και των δραστικών μειώσεων των αποδοχών) και επομένως, την απογοήτευση και τα αδιέξοδα εντός των οποίων αναγκάζεται να λειτουργεί το νυν υπάρχον προσωπικό, μέσα σ' ένα άκρως δυσλειτουργικό, υπό κατάρρευση και διαρκώς εκβαρβαριζόμενο σύστημα, για να περάσουν (ελπίζοντας να κάνουν και αποδεκτή) αυτή την ουσιαστικά δουλοκτητική συνθήκη εργασίας μέσα στο Δημόσιο. Πρόκειται, παραφράζοντας τον παλιότερο όρο "λεροποίηση" για την ιδρυματική εξόντωση των ψυχικά ασθενών και για το σύστημα ψυχικής υγείας της χώρας πριν από 25 χρόνια, για την πλήρη "Λοβερδοποίηση" της Υγείας.

Οχι μόνο οι 5μηνες συμβάσεις δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, αλλά πρόκειται, αντιθέτως, να το επιδεινώσουν. Θα κάνουν πιο εύκολες τις απολύσεις των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, που έχει το υπουργείο στα σκαριά, όσο κι αν τώρα το αρνούνται
».

Τους φόβους του για το μέλλον του ΨΝΑ «Δαφνί» εξέφρασε ο κ. Μεγαλοικονόμου σχολιάζοντας τις αποφάσεις του υπουργείου: «Ξέρουμε ότι το "Δαφνί" αναφέρεται στα σχέδια του υπουργείου με την υποσημείωση "κλείσιμο", χωρίς κανείς να γνωρίζει τι εννοούν μ' αυτό.

Εισάγοντας ένα καθεστώς "ενοικιαζόμενων εργαζομένων" των 625 ευρώ και πιθανώς αυξάνοντας τον αριθμό τους τον επόμενο χρόνο, να δημιουργηθεί ένα νέο καθεστώς μέσα στο (πάλαι ποτέ) "Δημόσιο", των επισφαλών και πρόσκαιρα εργαζομένων (θα δουλεύουν δίπλα δίπλα), που θα κάνει πιο εύκολη την αποπομπή των μονίμων ή, σε πρώτο στάδιο, τη διαπραγματευτική θέση των μονίμων.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει παλιότερα με τις προσλήψεις stage: είχε ήδη φανεί η χρεοκοπία του όλου εγχειρήματος και η ανάγκη μονιμοποίησης των stagiers. Απλώς τώρα η έκταση και η μορφή που παίρνει αυτή η διαδικασία με την πρόσληψη μέσω ΜΚΟ ξεπερνάει, από κάθε άποψη, κάθε προηγούμενο
».

Η «Ε» ζήτησε από τον αναπληρωτή διοικητή του ΨΝΑ «Δαφνί» Λάμπρο Σκλαβούνο να σχολιάσει το επίμαχο θέμα των προσλήψεων και εκείνος δήλωσε: «Οι καιροί είναι δύσκολοι και το νοσοκομείο έχει μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Η επιλογή αυτή ήταν λύση ανάγκης. Επιλέξαμε μια νόμιμη οδό, αφού οι προσλήψεις μέσο ΜΚΟ προωθούνται πλέον από το υπουργείο. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι οι αμοιβές αυτών των εργαζομένων είναι εξαιρετικά χαμηλές. Από το να παραμείνουν άνεργοι όμως...».

Διαβάστε περισσότερα...

Ασφυκτικές πιέσεις σε Γ. Ραγκούση και Γ. Παπακωνσταντίνου να παραιτηθούν…

Οι Διόσκουροι της αντιπολίτευσης, οι δύο πρώτοι της κυβέρνησης, οι άνθρωποι που ανέδειξε ο Γ. Παπανδρέου. Ο λόγος για τον Γ. Ραγκούση και τον Γ. Παπακωνσταντίνου,που απόλαυσαν τα ύπατα αξιώματα πριν βρεθούν στα υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Και από το επίκεντρο σεναρίων διαδοχής του αρχηγού, βρίσκονται, πλέον, στο επίκεντρο κρίσεων που τους απειλούν με πολιτική εξαφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα
:
εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Εταιρεία του Βαλυράκη σύμβουλος του ΟΠΑΠ

Ρεπορτάζ : Κώστας Κυριακόπουλος
Από : Ελευθεροτυπία

Σαν μυστικό, που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να αποκαλύψει, κρατούσε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης το όνομα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που κατέχει επισήμως εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων, η οποία επί 25 συνεχόμενα έτη υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αν το αποκάλυπτε, θα ήταν αναγκασμένος να αναφερθεί στον πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής, που διερευνά το σκάνδαλο της Siemens, Σήφη Βαλυράκη. Η εταιρεία έχει τον ίδιον και τους δύο του γιους ως μόνους εταίρους, ενώ έχει ακριβώς την ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Χανίων.

Ας δούμε, όμως, τι περιλαμβάνει το νέο επεισόδιο στο νεοελληνικό πολιτικό δίλημμα «νόμιμο ή ηθικό;». Τον περασμένο Μάρτιο ο Χρ. Μαρκογιαννάκης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητούσε να πληροφορηθεί αν η εταιρεία Brodyn έχει υπογράψει συμβάσεις με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ ζητούσε να κατατεθούν στη Βουλή οι συμβάσεις της εταιρείας, χωρίς την παραμικρή αναφορά σε ονόματα φυσικών προσώπων.

Απάντηση δεν πήρε και τον Μάιο επανήλθε με το ίδιο αίτημα. Σύμφωνα με τα πρακτικά, ο Γ. Νικητιάδης, όταν πήρε θέση επί του θέματος, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι επιχείρηση εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τις συμβάσεις της, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές, και ουσιαστικά απάντησε χωρίς ν' απαντήσει και χωρίς να συνυπολογίσει το γεγονός ότι βασικός μέτοχος στην ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι το ελληνικό Δημόσιο.

Επέκταση σύμβασης

Οπως, όμως, αποκαλύπτει σήμερα η «Ε», η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συνεχόμενες συμβάσεις επί 25 χρόνια με την εταιρεία Brodyn ΕΠΕ. Η εταιρεία παρείχε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλευτικές υπηρεσίες επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Το 2010 και ενώ ο Γ. Σπανουδάκης είχε ήδη αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., η σύμβαση με την Brodyn ΕΠΕ όχι μόνο ανανεώθηκε αλλά και επεκτάθηκε στο ζήτημα της διαχείρισης των ασφαλιστικών του προσωπικού τής ΟΠΑΠ σε επίπεδο πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης, ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, στον οποίον πήραν μέρος άλλες τρεις εταιρείες, δεν είχε καν δημοσιοποιηθεί.

Το πλήρες όνομα της εταιρείας στα ελληνικά είναι «Δυναμικοί μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων -εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και στα αγγλικά «Broker Dynamics - Insurance and reinsurance brokers L.Τ.D.» (Brodyn L.Τ.D.). Σύμφωνα με ΦΕΚ του 2007 μόνοι εταίροι είναι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης και οι δυο γιοι του. Στα αποτελέσματα χρήσης του 2006, παρά το δημόσιο χρήμα που έμπαινε στα ταμεία της, παρουσίασε ζημιές της τάξεως των 40.000, ενώ την προηγούμενη χρονιά, το 2005, είχε ζημιές άλλες 62.000 ευρώ.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά, σύμφωνα με την έρευνα της «Ε», προκύπτει και μία σύμπτωση(;). Η έδρα της εταιρείας Brodyn ΕΠΕ είναι στη λεωφόρο Συγγρού 40-42, στην Αθήνα.

Στο ίδιο κτήριο βρίσκεται και ένα από τα δύο πολιτικά γραφεία του Σήφη Βαλυράκη. Το δεύτερο βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης. Σε όλη αυτή την υπόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παρανομία της εταιρείας.

Είναι σαφές, άλλωστε, ότι το γεγονός πως η εταιρεία στελέχους του ΠΑΣΟΚ που διερευνά το σκάνδαλο Siemens λαμβάνει κρατικά χρήματα εδώ και 25 χρόνια από την ΟΠΑΠ Α.Ε., δεν δημιουργεί εμφανή νομικά ερωτήματα. Αλλωστε και στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Από το 2004 δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, διευθύνοντας τον οικογενειακό όμιλο εταιρειών διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικών εργασιών».

Και επί υφυπουργίας

Το θέμα που εγείρεται είναι κατά βάση ηθικό, καθώς η εταιρεία Brodyn παρέχει τις υπηρεσίες της στην ΟΠΑΠ εδώ και 25 χρόνια. Αρα τις παρείχε ακόμα και το διάστημα 1985-1988, κατά το οποίο ο Σήφης Βαλυράκης διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού, χωρίς να φέρεται επισήμως ως εταίρος του «οικογενειακού ομίλου» Brodyn.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο για τον Χρ. Μαρκογιαννάκη, που έθεσε ακροθιγώς το θέμα στη Βουλή, όσο και για άλλους τρεις πρώην υπουργούς έχει κατατεθεί πρόταση 108 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, που θα διερευνήσει τις τυχόν ευθύνες τους στο ίδιο σκάνδαλο.

Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί αύριο Πέμπτη στη Βουλή. Οι άλλοι τρεις υπουργοί είναι οι Αν. Μαντέλης και Α. Τσοχατζόπουλος από το ΠΑΣΟΚ και Γ. Αλογοσκούφης και Χρ. Μαρκογιαννάκης από τη Ν.Δ. Οι δύο τελευταίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απιστία. Ο τελευταίος ήταν αυτός που παρέλαβε το προβληματικό σύστημα ασφαλείας C4Ι.

Διαβάστε περισσότερα...

Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ κατά Ελλάδας!

Ρεπορτάζ : Κύρα Αδαμ, Δ.Π. Δήμας, Θ. Τσίτσα
Από : Ελευθεροτυπία

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος σπεύδει την Κυριακή το βράδυ στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει την πολύ κακή εικόνα για την Ελλάδα που χτίζουν συστηματικά εδώ και ενάμιση χρόνο οι αντίπαλοι του προέδρου Ομπάμα, χρησιμοποιώντας την ελληνική οικονομική κατάσταση.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες κατατέθηκε σχέδιο νόμου στη Γερουσία από Ρεπουμπλικανούς, προκειμένου να «προστατευτούν τα χρήματα των Αμερικανών πολιτών που χαρίζονται στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ» μέσω του ΔΝΤ.

Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια των αντιπάλων του προέδρου Ομπάμα, οι οποίοι και πέρσι επιχείρησαν να ανακόψουν τη βοήθεια προς την Ελλάδα μέσω του ΔΝΤ, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνδράμουν μέσω του Ταμείου ευρωπαϊκά κράτη με αναλογία χρέους πάνω από 60% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η αρνητική εικόνα για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον ενδυναμώνεται καθημερινώς, καθώς οι αντίπαλοι του Αμερικανού προέδρου χρησιμοποιούν την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στη Ελλάδα προκειμένου να τον αποτρέψουν να πάρει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του αμερικανικού χρέους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οργανώσεις προσκείμενες στο κόμμα του Tea Party έχουν γεμίσει αφίσες τις στάσεις λεωφορείων στην Ουάσιγκτον με το σύνθημα «Ο Ομπάμα εκεί μας πάει», δείχνοντας την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα. «Next stop Greece».

Είναι ακόμα πολύ χαρακτηριστικές οι αναφορές Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών στις ομιλίες τους στη Γερουσία (όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά) εναντίον της Ελλάδας, με χαρακτηριστικότερη αναφορά στην κατάσταση «της Ελληνίδας κομμώτριας»(!!!), η οποία βρίσκεται ενταγμένη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προκειμένου να αντισταθμίσουν κοινωνικά μέτρα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το οξύμωρον της υπόθεσης είναι ότι μεγάλη μερίδα Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών και βουλευτών παρουσιάζουν «τη μαύρη τρύπα» που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από «τις αυξήσεις φόρων σε πλούσιους(!) και σε επιχειρήσεις», που τους αναγκάζουν να βγάζουν τα χρήματά τους έξω και να μη γίνονται επενδύσεις, και με αυτό τον τρόπο αντικρούουν τις προτάσεις Ομπάμα για αύξηση φορολογίας. «Εκεί μας πάει» (σ.σ. στην Ελλάδα) είναι το σταθερό σύνθημα των αντιπάλων του κ. Ομπάμα στην προσπάθειά του να τροποποιήσει την οικονομική πολιτική του για την αντιμετώπιση του υπέρογκου αμερικανικού χρέους.

Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, έχει υπάρξει επείγουσα εισήγηση από την Ουάσιγκτον να μεταβούν το ταχύτερο δυνατόν στην αμερικανική πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός και ο νέος υπουργός Οικονομικών σε μια προσπάθεια επαφών και συζητήσεων με μέλη και της Γερουσίας και της Βουλής, ώστε να μετριαστεί η μαύρη εικόνα σε βάρος της χώρας και να σταματήσει η προσπάθεια να χρησιμοποιείται ξεδιάντροπα η Αθήνα ως πολιορκητικός κριός εναντίον της πολιτικής Ομπάμα.

Ο κ. Βενιζέλος αποφάσισε ξαφνικά να μεταβεί στην Ουάσιγκτον την προσεχή Κυριακή το βράδυ και να επιστρέψει στην Αθήνα την Τρίτη, αφού επιχειρήσει επαφές με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκάιντνερ και μέλη της Γερουσίας και της Βουλής. Ομως φαίνεται ότι έχει υπάρξει βεβιασμένος και κακός χειρισμός εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαθέσιμη ημέρα για επαφές θα είναι μόνον η Τρίτη, αφού από την Τετάρτη κλείνουν για διακοπές Γερουσία και Βουλή, ενώ μέχρι χθες βράδυ δεν είχε οριστικοποιηθεί το ραντεβού Βενιζέλου-Γκάιντνερ.

Ο κ. Βενιζέλος πάντως φαίνεται να έχει οριστικοποιήσει τη συνάντησή του με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ανώτατους αξιωματούχους του Ταμείου.

Διαβάστε περισσότερα...