Νέο πιο αυστηρό σύστημα για την απόδοση του ΦΠΑ

Νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, σφίγγοντας ταυτόχρονα τον κλοιό γύρω από τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που «ξεχνούν» να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και «κλέβουν» από το Δημόσιο τον φόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών προωθεί άμεσα ειδική νομοθετική ρύθμιση με την οποία ανατρέπεται το ισχύον καθεστώς υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου. Ειδικότερα το σχέδιο που ενδεχομένως τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο προβλέπει: 

1. Υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 20 του μήνα (κάθε μήνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και κάθε τρίμηνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του ελεύθερους επαγγελματίες). 

2. Κατάργηση της δυνατότητας καταβολής του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις που ισχύει σήμερα (40% με την υποβολή της δήλωσης και το υπόλοιπο ποσό σε δύο μηνιαίες δόσεις, με μηνιαία προσαύξηση 2%). 

3. Με την υποβολή της δήλωσης, θα βεβαιώνεται ο φόρος και οι υπόχρεοι θα καταβάλουν όποιο ποσό επιθυμούν με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ. Όμως θα είναι υποχρεωμένοι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ, χωρίς τις δόσεις. Δηλαδή, το συνολικό ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του μήνα. 

4. Όσοι δεν εξοφλήσουν τον φόρο εμπρόθεσμα, η δήλωση θα θεωρείται εκπρόθεσμη και η οφειλή αυτομάτως θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Τότε θα επιστρατεύονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν κατασχέσεις καταθέσεων και απαιτήσεων στα χέρια τρίτων. 

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα «τρέχει» προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Με την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οι επιτηδευματίες θα πληρώνουν το ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις εφάπαξ. 

6. Όσοι εντοπιστούν από τον προσωρινό έλεγχο να μην έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, τότε θα βεβαιώνεται ο φόρος με προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην περίπτωση αυτή οι επιτηδευματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξόφλησης του ποσού σε 6 μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπεται σήμερα. Θα πρέπει να εξοφλήσουν το ποσό του ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις εφάπαξ. Τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων δείχνουν ότι σήμερα ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπαίνει καν στον κόπο να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ. 

ΔΝΤ 

Σήμερα, αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε όλο το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση με προσαύξηση 1,5%, ενώ αν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, τότε η προσαύξηση είναι 3,5%, αλλά μετά τον έλεγχο ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τον φόρο σε έξι μηνιαίες δόσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης, ΔΝΤ και Κομισιόν τόνιζαν την ανάγκη αποσύνδεσης της υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από την καταβολή του 40% του οφειλόμενου φόρου. 

 Πηγή : Ημερησία