ΙΟΒΕ: Ύφεση πάνω από 4,6%, ανεργία κοντά στο 28% πληθωρισμός στο 0%, το 2013

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών που προχωράει κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να διοχετεύσουν ρευστότητα στην αγορά που έχει ανάγκη για να κινηθεί η οικονομία. Η συμφωνία της συγχώνευσης Εθνικής και Eurobank και οι νεότερες εξελίξεις δεν συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες αυτές, επισήμανε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ερωτηθείς σχετικά, στη διάρκεια παρουσίασης των εκτιμήσεων του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία. 

Αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας, όπως ανέφεραν ο αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ Μωυσής Ραφαήλ και ο διευθυντής Έρευνας Άγγελος Τσακανίκας, είναι πιθανόν η ύφεση να επιδεινωθεί το 2013 σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του ΙΟΒΕ (-4,6%), αν και θα είναι σε κάθε περίπτωση ηπιότερη του 2012. Ο κ. Τσακανίκας δεν απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο να υπάρξει μια θετική έκπληξη όσον αφορά τους ρυθμούς του ΑΕΠ λόγω των καλών προοπτικών του τουρισμού αλλά και προοπτικών για πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας στα επόμενα τρίμηνα

Αναφορικά με την ανεργία επισημάνθηκε ότι προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2013 στο 27,6%. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι, τονωτικά στην απασχόληση τους αμέσως προσεχείς μήνες μπορεί να επενεργήσει η επίτευξη της επανεκκίνησης των έργων στους μεγάλους οδικούς άξονες και σχετικά προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας

Για τον πληθωρισμό η εκτίμηση του ΙΟΒΕ είναι ότι θα είναι φέτος μηδενικός, δηλαδή για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες θα έχουμε σταθερότητα τιμών. 

Αναφορικά με την Κύπρο το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η κατάσταση ενδεχομένως να μην είναι τόσο αρνητική όσο περιγράφεται από μελέτες και εκτιμήσεις καθώς η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει και να ανακάμπτει από σοβαρές κρίσεις.