ΤτΕ: Πλεόνασμα 35,5 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο

Πλεόνασμα ύψους 35,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο του 2013, έναντι ελλειμμάτων 1,2 και 1,9 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα των δύο προηγουμένων ετών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με την ΤτΕ οφείλεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και την εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων έναντι ελλείμματος το Μάιο του 2012. 

Όσον αφορά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ ή 49,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης κυρίως των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 711 εκατ. ευρώ. Επίσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε κατά 192 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 263 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 72 εκατ. ευρώ. Τέλος αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων κατά 8 εκατ. ευρώ. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 430 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της σημαντικής ανόδου των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και δευτερευόντως του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για ''λοιπές'' υπηρεσίες. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν πτώση, η οποία αντανακλά κυρίως την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ''λοιπών'' (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών και δευτερευόντως τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των θαλάσσιων μεταφορών. 

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου παρουσίασε άνοδο κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2012. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν σημαντικά κατά 293 εκατ. ευρώ ή 38,5% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 24,4%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν ελαφρά (-4,1%). 

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ''λοιπών'' υπηρεσιών κατά 209 εκατ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην καταβολή προμήθειας 38 εκατ. ευρώ στο EFSF έναντι 164 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2012. 

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει επίσης ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 182 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 52,5 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2012, αντανακλώντας βελτίωση στα ισοζύγια του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως μεταβιβάσεις από την ΕΕ) και των λοιπών τομέων. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,2 δισ. ευρώ, καθώς και τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 574 εκατ. ευρώ και την άνοδο των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων και του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 456 εκατ. ευρώ και 248 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Πηγή : skai.gr