Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εθνικής με Eurobank

Την έγκριση από την εγχώρια Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε χθες η Εθνική Τράπεζα για την απορρόφηση της Eurobank.  

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήρθε ένα 24ωρο πριν από την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της διοίκησης της ΕΤΕ προς τους μετόχους της Eurobank, που στόχο έχει την απόκτηση του 100% των μετοχών της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας από την πρώτη.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΕΤΕ έχει ήδη λάβει τη δέσμευση για το ποσοστό της οικογένειας Λάτση, δηλαδή για το 43,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Ως είθισται, την τελευταία ημέρα μίας δημόσιας πρότασης προσέρχονται οι περισσότεροι μέτοχοι για να δεχθούν την προσφορά. Μετά την ολοκλήρωσή της αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.