E.E. : Ύφεση 4,4% και ανεργία στο 27% προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα το 2013

Στην εκτίμηση ότι τα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να αναμένονται περί τα τέλη του 2013 καταγράφοντας οριακή ανάπτυξη το 2014, καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οικονομικές προβλέψεις της περιόδου 2012-2014 που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Υπό τον τίτλο "Προϋποθέσεις Για Έξοδο Από Την Αναταραχή", η έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα επισημαίνει ότι η χώρα εξέρχεται από ένα ταραγμένο 2012, μέσα σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το οποίο έχει τη στήριξη των διεθνών πιστωτών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μετά την εκταμίευση περίπου 50 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2012, παρουσιάζονται σημάδια βελτίωσης. Οι καταθέσεις επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες και τα ελληνικά επιτόκια παρουσιάζουν σημαντική μείωση.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 2013 θα συρρικνωθεί περαιτέρω, καθώς οι επιπτώσεις από το 2012, αλλά και η εν εξελίξει δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,4% το 2013. Μεσοπρόθεσμα οι επενδύσεις εκτιμάται ότι δεν θα έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας ή αναμένουν σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η Επιτροπή εκτιμά ότι παρόλο που αναμένεται να αυξηθούν, καθώς η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βελτιώνεται, θα επηρεαστούν από τις αδύναμες συνθήκες στο εξωτερικό της χώρας. Αναμένεται, επίσης, ότι αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν για το μεγαλύτερο διάστημα 2013 κάτι που θα αντισταθμιστεί μόνο εν μέρει από τις θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανεργία αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 27% το 2013, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της ζήτησης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι περί τα τέλη του 2013 θα επιστρέψουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι οποίοι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του 2014. Σύμφωνα με την Επιτροπή η ανάπτυξη το 2014 θα είναι 0,6%.

Επιπλέον, οι μειώσεις στο ενιαίο κόστος εργασίας, χάρη στις θαρραλέες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και στην απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων, αναμένεται να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας μόλις ανακάμψει η οικονομία. Συνεχίζοντας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά και η συνολική σταθεροποίηση της χώρας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή κεφαλαίων αλλά και τη ροή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, κατά την Επιτροπή η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί το 2014, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική σταθεροποίηση που έχει δρομολογηθεί και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών. Ωστόσο, η ανεργία το 2014 θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 25,7%.

Σε ό,τι αφορά τη διόρθωση των εξωτερικών ανισορροπιών, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στις διευθετήσεις των συλλογικών συμβάσεων δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μείωση του κόστους εργασίας. Το μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο αναμένεται να μειωθεί κατά 7% το 2013 και 2% το 2014. Αυτή η βελτίωση σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ευρωζώνης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών. Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι το 2013 η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει σε ισορροπημένο ισοζύγιο, ενώ το 2014 αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα. Οι εξελίξεις αυτές υποστηρίζονται από μια δέσμη μέτρων που αναλογούν στο 7,2% του ΑΕΠ για τη διετία 2013 και 2014 η οποία υιοθετήθηκε το Νοέμβριο.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να κλείσει στο 162% του ΑΕΠ το 2012, δηλαδή 15 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2012 και αυτό χάρη στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 176% του ΑΕΠ το 2013, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να συρρικνώνεται. Στη συνέχεια εκτιμάται ότι το χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί με επιταχυνόμενο ρυθμό, χάρη στη βελτίωση των δημοσιονομικών εξελίξεων, αλλά και στην ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή υπογραμμίζει ως θετικά σημεία το ισχυρό ενδεχόμενο για μεγαλύτερη επιστροφή της εμπιστοσύνης στη χώρα, καθώς και την έναρξη της ανάπτυξης, νωρίτερα το 2013. Επιπρόσθετα η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2013 αλλά και η ανάκαμψη της ρευστότητας μπορεί να έχουν ισχυρότερη επίπτωση σε ότι αφορά τη ζήτηση του ιδιωτικού τομέα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε θετικότερες επιπτώσεις στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, απ ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ενδεχόμενοι δισταγμοί στην εφαρμογή του προγράμματος, τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο διαρθρωτικό τομέα, μπορεί να αποθαρρύνουν τους επενδυτές και να επηρεάσουν τη ζήτηση. Σημειώνει, τέλος, ότι λόγω της πίεσης που ενδέχεται να ασκηθεί στη ζήτηση κατά το 2013, μπορεί να επηρεαστεί και η απασχόληση.